Přejít k článku

Přejít na obsah

 93. KAPITOLA

Ježíš se vrací do nebe

Ježíš se vrací do nebe

Ježíš se v Galileji setkal se svými následovníky. Dal jim hodně důležitý příkaz: „Jděte a pomáhejte lidem ze všech zemí, aby se stali mými učedníky. Učte je věci, které jste ode mě slyšeli, a křtěte je.“ Pak je ujistil: „Nezapomeňte, že vždycky budu s vámi.“

Během 40 dnů po svém vzkříšení se Ježíš objevil stovkám učedníků v Galileji a v Jeruzalémě. Učil je věci, které potřebovali vědět, a dělal hodně zázraků. Pak se na Olivové hoře naposledy setkal se svými apoštoly.

O něco dřív jim Ježíš řekl: „Neodcházejte z Jeruzaléma. Čekejte na to, co slíbil Otec.“ Oni ale nechápali, co tím myslel, a tak se ho teď zeptali: „Staneš se už brzo izraelským králem?“ Ježíš odpověděl: „Ještě nepřišel Jehovův čas, abych se stal králem. Zanedlouho dostanete sílu v podobě svatého ducha a budete mými svědky. Mluvte o Božím království v Jeruzalémě, Judeji, Samaří i v těch nejvzdálenějších místech na zemi.“

Pak Ježíš začal stoupat k nebi a zakryl ho mrak. Jeho učedníci se za ním dívali, ale byl pryč.

Sešli proto z Olivové hory a vydali se do Jeruzaléma. Pravidelně se scházeli v horní místnosti jednoho domu a modlili se. Čekali, až jim Ježíš ukáže, co mají dál dělat.

„Tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)