Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k 13. části

Úvod k 13. části

Ježíš přišel na zem proto, aby obětoval svůj život za nedokonalé lidi. Sice zemřel, ale přesto zvítězil nad světem. Jehova na svého Syna myslel a vzkřísil ho. Ježíš až do poslední chvíle pokorně sloužil druhým a odpouštěl jim jejich chyby. Po svém vzkříšení se několikrát objevil učedníkům. Naučil je, jak mají vykonávat důležitou práci, kterou jim dal. Rodiče, pomozte dětem, aby si vážily toho, že můžeme stejnou práci dělat i my dnes.

V TÉTO ČÁSTI

87. KAPITOLA

Ježíšova poslední večeře

Během poslední večeře učí Ježíš svoje apoštoly důležité věci.

88. KAPITOLA

Ježíšovo zatčení

Jidáš Iškariotský přivádí dav lidí ozbrojený meči a holemi, aby mohli Ježíše zatknout.

89. KAPITOLA

Petr tvrdí, že Ježíše nezná

Co se odehrává na nádvoří Kaifášova domu? A co se v domě děje s Ježíšem?

90. KAPITOLA

Ježíš umírá na Golgotě

Proč Pilát nařizuje, aby byl Ježíš popraven?

91. KAPITOLA

Ježíš zase žije

Co úžasného se odehrálo několik dní po Ježíšově smrti?

92. KAPITOLA

Ježíš se objevuje rybářům

Čím upoutá jejich pozornost?

93. KAPITOLA

Ježíš se vrací do nebe

Ještě předtím ale říká svým učedníkům některé důležité věci.