Přejít k článku

Přejít na obsah

 86. KAPITOLA

Ježíš křísí Lazara

Ježíš křísí Lazara

Ježíš měl tři dobré kamarády, kteří žili v Betanii. Byl to Lazar a jeho sestry Marie a Marta. Když byl jednou Ježíš na druhé straně Jordánu, Marie a Marta mu poslaly naléhavou zprávu: „Lazar je hodně nemocný. Prosím, rychle přijď!“ Ježíš se nevydal na cestu hned, ale počkal dva dny. Mezitím Lazar umřel. Ježíš pak řekl svým učedníkům: „Pojďme do Betanie. Lazar spí a já ho vzbudím.“ Apoštolové řekli: „Jestli Lazar spí, pomůže mu to, aby se cítil líp.“ A tak jim Ježíš na rovinu řekl: „Lazar umřel.“

Když Ježíš dorazil do Betanie, Lazar už byl čtyři dny pohřbený. Za Martou a Marií přišlo hodně lidí, aby je utěšili. Když Marta uslyšela, že přišel Ježíš, spěchala ho přivítat. Řekla: „Pane, kdybys tady byl, můj bratr by neumřel.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr bude zase žít. Věříš tomu, Marto?“ Odpověděla: „Věřím, že ožije při vzkříšení.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“

Marta šla za Marií a řekla jí: „Je tady Ježíš.“ Marie se za ním rozběhla a lidi šli za ní. Padla mu k nohám a moc plakala. Řekla: „Pane, kdybys tady byl, náš bratr by byl pořád naživu!“ Ježíš viděl, jak se Marie trápí, a taky začal plakat. Když to lidi viděli, řekli: „Podívejte se, jak moc měl Ježíš Lazara rád.“ Někteří se ale divili: „Proč svého kamaráda nezachránil?“ Co Ježíš udělal?

Šel k hrobce, ve které Lazar ležel. Vchod do ní zakrýval velký kámen. Ježíš přikázal: „Odvalte ten kámen!“ Marta řekla: „Lazar umřel před čtyřmi dny. Určitě už zapáchá.“ I tak ale kámen odvalili a Ježíš se začal modlit: „Otče, děkuju ti, že jsi mě vyslyšel. Vím, že mě vždycky vyslyšíš, ale mluvím nahlas, aby lidi viděli, že jsi mě poslal.“ Pak Ježíš hlasitě zavolal: „Lazare, pojď ven!“ Stalo se něco úžasného: Lazar vyšel z hrobky, pořád ještě  ovázaný látkou. Ježíš řekl: „Rozvažte ho, ať může chodit.“

Hodně lidí, kteří to viděli, v Ježíše uvěřilo. Někteří šli ale za farizei a řekli jim, co se stalo. Od té doby chtěli farizeové zabít Ježíše i Lazara. Jeden z 12 apoštolů, Jidáš Iškariotský, se za farizei tajně vydal a zeptal se jich: „Kolik mi zaplatíte, když vám pomůžu Ježíše zatknout?“ Domluvili se, že mu dají 30 kousků stříbra. Jidáš pak začal hledat příležitost, kdy by si pro Ježíše mohli přijít.

„Pravý Bůh je pro nás Bohem, který zachraňuje, Svrchovaný pán Jehova vysvobozuje ze smrti.“ (Žalm 68:20)