Přejít k článku

Přejít na obsah

 80. KAPITOLA

Ježíš vybírá 12 apoštolů

Ježíš vybírá 12 apoštolů

Potom co Ježíš jeden a půl roku mluvil s lidmi o Božím království, musel udělat důležité rozhodnutí. Koho si vybere za svoje blízké spolupracovníky? Koho vyškolí, aby vedl křesťanské sbory? Ježíš chtěl, aby mu Jehova pomohl správně se rozhodnout. A tak vyšel na jednu horu, kde mohl být sám, a tam se celou noc modlil. Ráno k sobě zavolal svoje učedníky a vybral z nich 12 apoštolů. Které z nich si pamatuješ? Jmenovali se Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Alfeův syn Jakub, Tadeáš, Šimon a Jidáš Iškariotský.

Ondřej, Petr, Filip, Jakub

Apoštolové doprovázeli Ježíše na jeho cestách. Když je vyškolil, poslal je, aby s lidmi mluvili o Božím království. Jehova jim dal moc vyhánět démony a léčit nemocné.

Jan, Matouš, Bartoloměj, Tomáš

Ježíš považoval 12 apoštolů za svoje přátele a důvěřoval jim. Farizeové si o nich mysleli, že jsou nevzdělaní a obyčejní.  Ale Ježíš je na jejich úkol dobře připravil. Byli s ním v těch nejdůležitějších chvílích jeho života, například před jeho smrtí a po jeho vzkříšení. Většina z nich pocházela stejně jako Ježíš z Galileje a někteří byli ženatí.

Alfeův syn Jakub, Jidáš Iškariotský, Tadeáš, Šimon

Apoštolové byli nedokonalí muži, kteří dělali chyby. Někdy se špatně rozhodli a jindy zase řekli něco dřív, než si to promysleli. Občas byli netrpěliví. Dokonce se hádali, kdo z nich je důležitější. Byli to ale dobří lidé, kteří milovali Jehovu. Po Ježíšově odchodu do nebe se stali prvními a významnými členy křesťanského sboru.

„Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan 15:15)