Přejít k článku

Přejít na obsah

 75. KAPITOLA

Ďábel pokouší Ježíše

Ďábel pokouší Ježíše

Potom co se dal Ježíš pokřtít, ho svatý duch zavedl do pustiny. Ježíš 40 dní nic nejedl, a tak měl hrozný hlad. Přišel za ním Ďábel a pokoušel ho: „Jestli jsi opravdu Boží Syn, řekni kamenům, aby se proměnily v chleba.“ Jak na to Ježíš zareagoval? Zopakoval Ďáblovi, co říká Boží zákon: „Je napsáno, že člověk potřebuje k životu víc než jenom jídlo. Potřebuje naslouchat každému Jehovovu slovu.“

Pak Ďábel Ježíšovi řekl: „Jestli jsi opravdu Boží Syn, skoč z nejvyššího místa chrámu. Je napsáno, že Bůh pošle svoje anděly, aby tě chytili.“ Ježíš ale zase zopakoval, co je v Božím zákoně: „Je napsáno, že člověk by neměl Jehovu zkoušet.“

Potom Satan ukázal Ježíšovi všechna království na světě a jejich bohatství a slávu. Řekl: „To všechno ti dám, když se mi pokloníš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Jdi pryč, Satane! Je napsáno, že člověk by měl uctívat jenom Jehovu.“

Když Satan odešel, přišli andělé a dali Ježíšovi něco k jídlu. Od té doby Ježíš říkal lidem dobrou zprávu o Království. To byl úkol, kvůli kterému ho Bůh poslal na zem. Lidem se moc líbilo, co Ježíš učil, a všude za ním chodili.

„Když [Ďábel] lže, mluví podle své povahy, protože je to lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)