Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k 12. části

Úvod k 12. části

Ježíš lidi učil o nebeském království. Taky jim říkal, že se mají modlit, aby bylo posvěceno Jehovovo jméno, aby přišlo jeho království a aby se na zemi děla jeho vůle. Rodiče, vysvětlete dětem, co pro nás tato modlitba znamená. Ježíš zůstal věrný Bohu, i když ho Satan pokoušel. Vybral si apoštoly a ti se později stali prvními, důležitými členy Království. Všimněte si, s jakým zápalem se Ježíš zastával pravého uctívání. Chtěl pomáhat druhým, a tak léčil nemocné, dával jídlo hladovým, a dokonce křísil ty, kdo zemřeli. Těmito zázraky ukázal, co Království v budoucnosti udělá pro lidstvo.

V TÉTO ČÁSTI

74. KAPITOLA

Ježíš se stává Mesiášem

Co Jan myslí svými slovy, že Ježíš je Boží Beránek?

75. KAPITOLA

Ďábel pokouší Ježíše

Ďábel třikrát pokouší Ježíše. Jakými způsoby? Jak na to Ježíš reaguje?

76. KAPITOLA

Ježíš vyhání obchodníky z chrámu

Proč Ježíš vyhání z chrámu zvířata a směnárníkům převrací stoly?

77. KAPITOLA

Žena u studny

Samaritánka u Jákobovy studny je překvapená, že s ní Ježíš mluví. Proč? Co výjimečného jí Ježíš řekne?

78. KAPITOLA

Ježíš učí lidi o Božím království

Několik učedníků zve, aby se stali „rybáři lidí“. Později školí 70 učedníků, aby mohli oznamovat dobrou zprávu.

79. KAPITOLA

Ježíš dělá hodně zázraků

Kamkoli Ježíš jde, nemocní lidé chodí za ním a on je léčí. Dokonce křísí malou holčičku.

80. KAPITOLA

Ježíš vybírá 12 apoštolů

Pro jakou práci si je vybírá? Pamatuješ si jejich jména?

81. KAPITOLA

Kázání na hoře

Ježíš učí zástupy lidí důležité věci.

82. KAPITOLA

Ježíš vysvětluje učedníkům, jak se modlit

O jaké věci mají učedníci podle Ježíšových slov Boha prosit?

83. KAPITOLA

Ježíš dává jídlo tisícům lidí

Co se z tohoto zázraku učíme o Ježíšovi a Jehovovi?

84. KAPITOLA

Ježíš jde po vodě

Dokážeš si představit, jak se asi apoštolové cítili, když ten zázrak viděli?

85. KAPITOLA

Ježíš léčí o sabatu

Proč z toho někteří nemají radost?

86. KAPITOLA

Ježíš křísí Lazara

Když Ježíš vidí, jak Marie pláče, taky začne plakat. Jejich slzy smutku se ale brzo mění v slzy radosti.