Přejít k článku

Přejít na obsah

 71. KAPITOLA

Jehova ochránil Ježíše

Jehova ochránil Ježíše

Na východ od Izraele žili lidi, kteří věřili, že hvězdy můžou řídit náš život. Jednou v noci tam několik mužů uvidělo něco, co vypadalo jako jasná hvězda, která se pohybuje po nebi. A tak se za ní vydali. Hvězda je dovedla do Jeruzaléma. Začali se ptát lidí: „Kde je to dítě, které se má stát židovským králem? Přišli jsme, abychom se mu poklonili.“

Když jeruzalémský král Herodes o novém králi uslyšel, dostal strach. Zeptal se významných kněží: „Kde se má ten král narodit?“ Odpověděli mu: „Proroci říkají, že se narodí v Betlémě.“ Herodes si proto nechal muže z východu zavolat a řekl jim: „Běžte do Betléma a to dítě najděte. Pak se vraťte a povězte mi, kde je. Taky se mu chci poklonit.“ To ale byla lež.

Hvězda se zase dala do pohybu. Muži šli za ní a dorazili do Betléma. Zastavila se nad jedním domem, a tak muži vešli dovnitř. Našli tam Ježíše s jeho maminkou Marií. Poklonili se mu a dali mu dary: zlato, kadidlovou pryskyřici a myrhu. Byl to ale Jehova, kdo ty muže poslal, aby Ježíše našli? Ne.

V noci se Josefovi zdál sen, ve kterém mu Jehova řekl: „Herodes chce Ježíše zabít. Vezmi manželku a syna a utečte do Egypta. Zůstaňte tam, dokud vám neřeknu, že je bezpečné se vrátit.“ Josef s rodinou se okamžitě vydali na cestu.

Jehova řekl mužům z východu, aby se k Herodovi nevraceli. Když Herodes pochopil, že ti muži už nepřijdou, rozzuřil se. Protože nezjistil, kde Ježíš je, přikázal svým vojákům, aby zabili všechny chlapce v Betlémě, kteří byli podobně staří jako Ježíš. Ten už byl ale v bezpečí v Egyptě.

 Po čase Herodes umřel. Jehova řekl Josefovi: „Teď se můžete bezpečně vrátit.“ A tak se Josef, Marie a Ježíš vrátili do Izraele a usadili se v Nazaretu.

„Tak to bude se slovem, které vychází z mých úst. ... Úspěšně vykoná to, kvůli čemu jsem ho poslal.“ (Izajáš 55:11)