Přejít k článku

Přejít na obsah

 70. KAPITOLA

Andělé oznamují Ježíšovo narození

Andělé oznamují Ježíšovo narození

Císař Augustus, který vládl v Římské říši, nařídil, aby všichni Židé šli do svých rodných měst a dali se tam zapsat. Proto se Josef a Marie vydali do Betléma, odkud pocházela Josefova rodina. Marie už měla brzo rodit.

Když do Betléma dorazili, hledali nějaké ubytování. Všude ale bylo plno, a tak zůstali ve stáji. Právě tam Marie porodila svého syna Ježíše. Zabalila ho do jemné látky a něžně ho položila do jeslí.

Byla noc a nedaleko Betléma několik pastýřů venku hlídalo svoje stáda. Najednou před nimi stál anděl a všude kolem nich zazářilo jasné světlo od Jehovy. Pastýře to vylekalo, ale anděl jim řekl: „Nebojte se. Mám pro vás úžasnou zprávu. V Betlémě  se dnes narodil Mesiáš.“ V tu chvíli se na nebi objevila spousta andělů, kteří říkali: „Sláva Bohu v nebi a pokoj lidem na zemi.“ Potom andělé zmizeli. Co udělali pastýři?

Řekli: „Půjdeme se do Betléma hned podívat.“ Spěchali tam a ve stáji našli Josefa a Marii i s jejich miminkem.

Všichni, kdo slyšeli, co anděl řekl pastýřům, byli ohromení. Marie o andělových slovech hodně přemýšlela a nikdy na ně nezapomněla. Pastýři se vrátili ke svým stádům a děkovali Jehovovi za to, co viděli a slyšeli.

„Od [Boha] jsem přišel a jsem tady. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal.“ (Jan 8:42)