Přejít k článku

Přejít na obsah

 58. KAPITOLA

Zničení Jeruzaléma

Zničení Jeruzaléma

Obyvatelé Judska často neposlouchali Jehovu a uctívali falešné bohy. Hodně let se jim Jehova snažil pomoct. Posílal k nim proroky, aby je varovali, ale oni na to nereagovali. Spíš se prorokům posmívali. Co Jehova udělal, aby lidi přestali uctívat falešné bohy?

Babylonský král Nebukadnecar porážel jeden národ za druhým. Když poprvé dobyl Jeruzalém, zajal krále Jehojakina, knížata, bojovníky a řemeslníky a všechny je odvedl do Babylonu. Taky si odnesl poklady z Jehovova chrámu. Pak udělal judským králem Sedekjáše.

Nejdřív Sedekjáš Nebukadnecara poslouchal. Sousední národy a falešní proroci ale Sedekjášovi radili, aby se proti Babylonu vzbouřil. Jeremjáš ho varoval: „Jestli se vzbouříš, tvůj lid budou zabíjet nepřátelé a přijde hlad a nemoci.“

Po osmi letech vlády se Sedekjáš rozhodl, že se proti Babylonu vzbouří. Požádal o pomoc egyptskou armádu. Nebukadnecar proto k Jeruzalému poslal svoje vojáky, aby na něj zaútočili. Vojáci se utábořili kolem města. Jeremjáš řekl Sedekjášovi: „Jehova prohlásil, že když se Babyloňanům vzdáš, město nebude zničeno a ty přežiješ. Pokud se ale nevzdáš, Babyloňané Jeruzalém spálí a tebe odvedou do zajetí.“ Sedekjáš se vzdát nechtěl.

 O rok a půl později babylonská armáda prorazila hradby Jeruzaléma a město zapálila. Vojáci spálili chrám, zabili spoustu lidí a odvedli tisíce zajatců.

Sedekjáš z Jeruzaléma utekl, ale Babyloňané ho pronásledovali. Chytili ho blízko Jericha a přivedli ho k Nebukadnecarovi. Na jeho příkaz se Sedekjáš musel dívat, jak jsou popraveni jeho vlastní synové. Pak Nebukadnecar nechal Sedekjáše oslepit a dal ho do vězení, kde později umřel. Jehova ale obyvatelům Judska slíbil: „Za 70 let vás přivedu domů do Jeruzaléma.“

Co se stalo s mladými lidmi, kteří byli odvedeni do Babylonu? Zůstali věrní Jehovovi?

„Bože Jehovo, Všemohoucí, tvé rozsudky jsou správné a spravedlivé.“ (Zjevení 16:7)