Přejít k článku

Přejít na obsah

 60. KAPITOLA

Království, které bude trvat věčně

Království, které bude trvat věčně

Králi Nebukadnecarovi se jednou v noci zdál zvláštní sen. Tolik na něj myslel, že nemohl spát. Zavolal svoje kouzelníky a řekl jim: „Vysvětlete mi, co znamená můj sen.“ Oni mu odpověděli: „Řekni nám, co se ti zdálo, králi.“ Ale Nebukadnecar prohlásil: „Ne. Vy řekněte mně, co se mi zdálo, jinak vás nechám zabít.“ Kouzelníci mu znovu řekli: „Pověz nám, co se ti zdálo, a my ti to vysvětlíme.“ Král odpověděl: „Všichni se mě snažíte podvést! Řekněte mi, co se mi zdálo!“ Kouzelníci na to řekli: „Neexistuje žádný člověk, který by něco takového dokázal. Chceš po nás nemožné.“

Nebukadnecar se tak rozzlobil, že nařídil, aby vojáci zabili všechny moudré muže. K nim patřili i Daniel, Šadrak, Mešak a Abednego. Daniel krále požádal, aby mu dal nějaký čas. Pak se on a jeho přátelé modlili k Jehovovi a prosili ho o pomoc. Co Jehova udělal?

Ve vidění Danielovi ukázal, co se Nebukadnecarovi zdálo a co jeho sen znamená. Další den šel Daniel ke královu sluhovi a řekl mu: „Nezabíjej žádné moudré muže. Dokážu králův sen vysvětlit.“ A tak sluha přivedl Daniela k Nebukadnecarovi. Daniel králi řekl: „Bůh ti ukázal, co se stane v budoucnosti. Zdálo se ti tohle: Viděl jsi velikou sochu, která měla hlavu ze zlata, prsa a paže ze stříbra, břicho a stehna z mědi, holeně ze železa a chodidla ze železa smíchaného s hlínou. Pak byl z hory vysekán kámen, který udeřil sochu do chodidel a celou ji rozdrtil na prach. Ten potom odnesl vítr. Z kamene se stala velká hora a naplnila celou zem.“

 Daniel pokračoval: „Tohle je význam tvého snu: Zlatá hlava je tvoje království. Stříbrná část sochy je království, které přijde po tobě. Potom tady bude království, které bude jako měď, a bude vládnout nad celou zemí. Další království bude silné jako železo. Nakonec začne vládnout rozdělené království, které bude zčásti silné jako železo a zčásti křehké jako hlína. Kámen, ze kterého se stala hora, je Boží království. Rozdrtí všechna tahle království a bude trvat věčně.“

Nebukadnecar se před Danielem poklonil až k zemi a řekl: „Tvůj Bůh ti odhalil můj sen. Neexistuje žádný jiný Bůh jako on.“ Místo toho aby Daniela zabil, jmenoval ho nejvyšším z moudrých mužů a udělal z něho panovníka Babylonu. Vidíš, jak Jehova odpověděl na Danielovu modlitbu?

„Shromáždily je na místo, které se hebrejsky nazývá Armagedon.“ (Zjevení 16:16)