Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k 10. části

Úvod k 10. části

Jehova je králem nade vším. Vždycky měl všechno pod kontrolou a vždycky bude mít. Například osvobodil Jeremjáše ze studny, kde by ho jinak čekala smrt. Šadraka, Mešaka a Abednega zachránil z ohnivé pece a Daniela před dravými lvy. Pomohl Ester, aby zachránila celý svůj národ. Jehova nedopustí, aby tady zlo bylo navždy. Proroctví o velké soše a obrovském stromu nás ujišťují, že Jehovovo království zlo už brzo odstraní a začne vládnout nad zemí.

V TÉTO ČÁSTI

57. KAPITOLA

Jeremjáš oznamuje Jehovovo poselství

To, co tento mladý prorok říkal, se vůbec nelíbilo judským starším mužům.

58. KAPITOLA

Zničení Jeruzaléma

Obyvatelé Judska pořád uctívají falešné bohy, a proto už jim Jehova nepomáhá.

59. KAPITOLA

Čtyři chlapci poslouchali Jehovu

Mladí Judejci jsou rozhodnutí zůstat věrní Jehovovi, a to i na královském dvoře v Babyloně.

60. KAPITOLA

Království, které bude trvat věčně

Daniel vysvětluje, co znamená Nebukadnecarův zvláštní sen.

61. KAPITOLA

Nepoklonili se

Šadrak, Mešak a Abednego odmítají uctívat zlatou sochu babylonského krále.

62. KAPITOLA

Království, které je jako mohutný strom

Nebukadnecarův sen předpovídá jeho vlastní budoucnost.

63. KAPITOLA

Nápis na stěně

Kdy se tajemný nápis objevil a co znamená?

64. KAPITOLA

Daniel ve lví jámě

Modli se k Jehovovi každý den stejně jako Daniel!

65. KAPITOLA

Ester zachraňuje svůj lid

Žila v cizí zemi, ale jednoho dne se z osiřelé dívky stala královna.

66. KAPITOLA

Ezra vysvětloval Boží zákony

Izraelité si Ezru vyslechli a potom dali Jehovovi slavnostní slib.

67. KAPITOLA

Jeruzalémské hradby

Nehemjáš se dozvěděl, že nepřátelé plánují útok. Proč se nebál?