Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. KAPITOLA

Bůh udělal nebe a zemi

Bůh udělal nebe a zemi

Bůh Jehova je náš stvořitel. Udělal všechno – věci, které vidíme, i ty, které nevidíme. Než udělal věci, které můžeme vidět, stvořil spoustu andělů. Víš, kdo jsou andělé? Jsou to bytosti, které se podobají Bohu. Nemůžeme je vidět, stejně jako nemůžeme vidět Boha. První anděl, kterého Jehova udělal, se stal jeho pomocníkem. Pomáhal Jehovovi, když tvořil hvězdy, planety a všechny ostatní věci. Jednou z těch planet byla Země, která je naším krásným domovem.

Pak Jehova zemi připravil, aby na ní mohla žít zvířata a lidi. Postaral se o to, aby na zem mohlo svítit slunce. Udělal hory, oceány a řeky.

A co bylo dál? Jehova řekl: „Udělám trávu, stromy a další rostliny.“ Na zemi začalo růst hodně druhů ovoce, zeleniny a květin. Pak Jehova udělal nejrůznější zvířata. Některá létala, jiná plavala, další chodila po zemi a ještě jiná se plazila. Udělal malá zvířata, jako třeba králíčka, a taky velká zvířata, jako třeba slona. Které zvíře máš nejradši?

Potom Jehova řekl andělovi, kterého stvořil jako prvního: „Teď uděláme člověka.“ Lidi byli jiní než zvířata. Uměli vymýšlet nové věci. Mohli mluvit, smát se a modlit se. Měli se starat  o zemi a zvířata. Víš, kdo byl první člověk? To zjistíme v další kapitole.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1)