Přejít k článku

Přejít na obsah

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí bratři a sestry,

už v prvním vydání Strážné věže pro veřejnost z 1. ledna 2008 se objevila nová rubrika nazvaná „Napodobujte jejich víru“. Každý z nás měl jistě radost, že se mohl co tři měsíce začíst do nového poutavého příběhu.

Jak na tuto rubriku reagovali čtenáři? Jedné sestře se zvlášť líbil článek o Martě. Napsala: „Při čtení jsem se musela smát, protože jsem stejná jako ona. Vždycky chci být co nejlepší hostitelka a pořád pobíhám sem a tam, ale zapomínám se zastavit a společnost přátel si užít.“ Jedna dospívající dívka došla po přečtení příběhu o Ester k tomuto závěru: „Člověk může být úplně posedlý sledováním poslední módy a oblečením. Máme se sice oblékat hezky, ale nesmíme zacházet do extrémů.“ Dodala: „Jehova se zajímá o to, jací jsme uvnitř.“ Jinou sestru zase nadchl článek o apoštolu Petrovi. Napsala: „Úplně mě vtáhl do děje. Příběh mi ožil před očima. Když jsem si představovala popsané situace, zapojila jsem do toho všechny svoje smysly.“

Tito i mnozí další čtenáři, kteří za články děkovali, jen potvrzují následující výrok apoštola Pavla: „Všechno, co bylo napsáno dříve, bylo . . . napsáno pro naše poučení.“ (Řím. 15:4) Tyto příběhy nechal Jehova zaznamenat do Bible proto, aby nás jejich prostřednictvím vyučoval. Ať už známe pravdu jakkoli dlouho, všichni z nich můžeme mít užitek.

Určitě si tuto knihu přečtěte co nejdřív. Zařaďte ji do programu rodinného uctívání. Děti to bude bavit. Až se bude kniha probírat při sborovém studiu Bible, nenechte si ho ani jednou ujít. Při čtení nespěchejte a udělejte si čas, abyste o příbězích přemýšleli. Zapojte fantazii i své smysly. Snažte se vžít do pocitů biblických postav a představujte si sami sebe na jejich místě. Uvažujte, jak byste v dané situaci reagovali vy.

Máme velkou radost, že jsme pro vás tuto publikaci mohli připravit. Přejeme si, aby se pro vás všechny stala vzácným pokladem. S láskou vám posíláme srdečné pozdravy.

Vedoucí sbor svědků Jehovových