Přejít k článku

Přejít na obsah

Závěr

Závěr

„[Buďte] napodobiteli těch, kdo prostřednictvím víry a trpělivosti zdědí sliby.“ HEBREJCŮM 6:12

1., 2. Proč je důležité, abychom měli víru? Znázorni to.

VÍRA. Nádherné slovo, za kterým se skrývá přitažlivá vlastnost. Když o něm ale přemýšlíme, měli bychom si ho spojit ještě se slovem naléhavost. Pokud totiž víru nemáme, je naléhavé, abychom ji získali. A pokud ji už máme, je naléhavé, abychom ji chránili a posilovali. Proč?

2 Představ si, že se musíš dostat přes rozlehlou poušť. Bez vody se ti to nemůže podařit. Když nějakou najdeš, musíš ji chránit před sluncem. Také ji musíš doplňovat, aby ti vydržela až do doby, než se dostaneš do cíle. Všichni dnes žijeme v duchovní poušti, ve světě, kde je pravá víra stejně vzácná jako voda ve vyprahlé krajině. Pokud ji nechráníme a obrazně řečeno nedoplňujeme její zásoby, rychle zmizí. Víra je pro nás otázkou života a smrti. Stejně jako nemůžeme žít bez vody, nemůžeme duchovně přežít bez víry. (Řím. 1:17)

3. (a) Jak nám Jehova pomáhá, abychom získali víru? (b) Co bychom měli dělat dál?

3 Jehova ví, jak je pro nás víra důležitá, a také si uvědomuje, že v dnešní době vůbec není jednoduché si ji vybudovat a udržet. Proto nám poskytuje cennou pomoc. Vybízí nás, abychom „byli napodobiteli těch, kdo prostřednictvím víry a trpělivosti zdědí sliby“. (Hebr. 6:12) A právě to je důvod, proč nás i Jehovova organizace povzbuzuje, abychom se ze všech sil snažili napodobovat věrné muže a ženy, například ty, o kterých jsme uvažovali v této knize. Co bychom ale měli dělat dál? (1) Svou víru bychom měli neustále posilovat. (2) Měli bychom mít stále před očima svou naději.

4. Jak se Satan snaží zničit pravou víru, ale proč se toho nemusíme obávat?

4 Svou víru neustále posiluj. Víra má mocného nepřítele – Satana. Panovník tohoto světa přeměnil současný systém na duchovní poušť, kde se víře nedaří. Je mnohem mocnější než my. Měli bychom se obávat, že si víru nedokážeme vypěstovat a udržet? V žádném případě. Na straně těch, kdo se snaží pravou víru získat, totiž stojí Jehova. Ujišťuje nás, že s jeho podporou dokážeme Ďáblovi vzdorovat, takže od nás uteče. (Jak. 4:7) Každý z nás ale musí denně věnovat  čas tomu, aby svou víru posiloval. Jakým způsobem?

5. Jak věrní Boží služebníci získali víru?

5 Jak jsme si při čtení této knihy mohli všimnout, Boží služebníci se s vírou nenarodili. Jsou neklamným svědectvím, že víra je výsledkem působení Jehovova ducha. (Gal. 5:22, 23) Modlili se k Bohu o pomoc a on jejich víru posiloval. Jednej stejně jako oni a pamatuj, že Jehova svého ducha štědře dává všem, kdo o něj prosí a kdo v souladu se svými modlitbami žijí. (Luk. 11:13) Můžeš svou víru posilovat ještě jinak?

6. Jak můžeme mít ze čtení Bible co největší užitek?

6 V této knize jsme uvažovali jen o několika lidech s mimořádnou vírou. Takových příkladů najdeš v Bibli samozřejmě mnohem víc. (Přečti Hebrejcům 11:32.) Každý z nich se může stát předmětem tvého důkladného studia. Pokud bys příběhy o takových lidech pouze přelétl, tvoji vlastní víru by to nijak neupevnilo. Jestliže chceš mít ze čtení Bible co největší užitek, musíš jít do hloubky a prozkoumat kontext a podrobnosti, které se dané postavy a jejího života týkají. Když si budeš připomínat, že tito nedokonalí lidé měli „pocity, jako jsou naše“, budou pro tebe mnohem skutečnější. (Jak. 5:17) Dokážeš si pak lépe představit, s čím asi bojovali v náročných situacích, které se podobají těm tvým.

7.–9. (a) Proč bychom měli svou víru posilovat skutky? (b) Jak by se asi věrní Boží služebníci cítili, kdyby mohli Jehovu uctívat tak jako my?

7 Svou víru posiluj také skutky. Bible totiž říká, že „víra bez skutků [je] mrtvá“. (Jak. 2:26) Zkus si představit, s jakou radostí by se věrní muži a ženy z biblických dob pustili do práce, kterou jsme od Jehovy dostali my.

8 Co kdyby se například Abraham dozvěděl, že Jehovu nemusí uctívat u kamenných oltářů v pustině, ale společně s ostatními Božími služebníky v hezkých sálech Království a na velkých sjezdech? Jak by asi reagoval, kdyby se na takových shromážděních dozvídal podrobnosti o slibech, jejichž splnění mohl vidět jen „zdaleka“? (Přečti Hebrejcům 11:13.) A co kdyby Bůh Elijášovi řekl, že jeho úkolem není pobít Baalovy proroky a sloužit za vlády odpadlého, zkaženého krále, ale pokojně druhým oznamovat poselství útěchy a naděje? Co myslíš, nepovažovali by muži a ženy z biblických dob za úžasné, kdyby mohli sloužit Jehovovi tak jako my dnes?

9 Svou víru tedy nepřestávej posilovat. Snaž se neustále uplatňovat to, co ses od  věrných Božích služebníků ze starověku naučil. Jak jsme si ukázali v úvodu knihy, budeš je pak považovat za své blízké přátele. Přátelství s nimi může navíc brzy získat nový rozměr.

10. Z čeho se budeme radovat v ráji?

10 Měj stále před očima svou naději. Věrní muži a ženy vždy čerpali sílu z naděje, kterou jim Bůh dal. Jak jsi na tom ty? Představ si tu radost, až nastane „vzkříšení spravedlivých“ a ty se s nimi budeš moci setkat. (Přečti Skutky 24:15.) Na co se jich budeš chtít zeptat?

11., 12. Na co se budeš chtít v novém světě zeptat (a) Abela? (b) Noema? (c) Abrahama? (d) Rut? (e) Abigail? (f) Ester?

11 Až potkáš Abela, bude tě zajímat, jací byli jeho rodiče? Nebo se ho budeš chtít zeptat: „Zkoušel jsi někdy mluvit s cherubíny, kteří hlídali zahradu Eden? Reagovali nějak?“ A co Noe? Jemu možná položíš otázky: „Měl jsi strach z Nefilim? Jak ses staral o všechna ta zvířata v arše?“ A Abrahama se třeba zeptáš: „Opravdu ses osobně znal se Semem? Kdo tě učil o Jehovovi? Bylo těžké odejít z Uru?“

12 Zamysli se také nad tím, na co se budeš chtít zeptat vzkříšených věrných žen. „Rut, proč jsi začala uctívat Jehovu?“ „Abigail, bála ses Nabalovi říct, že jsi pomohla Davidovi?“ „Ester, jak se tobě a Mordekaiovi dařilo v době, která už v Bibli není popsaná?“

13. (a) Na co se tě možná budou chtít zeptat vzkříšení Boží služebníci? (b) Jak na tebe působí představa, že se v ráji setkáš s věrnými muži a ženami ze starověku?

13 Samozřejmě se dá předpokládat, že tito věrní muži a ženy zasypou otázkami tebe. Představ si, jaké to bude vyprávět jim o posledních dnech nabitých událostmi a o tom, jak Jehova svým služebníkům v těžkých obdobích pomáhal. Určitě na ně silně zapůsobí, až se dozvědí, jak Jehova plnil všechny své sliby. V těch dnech si nebudeš muset jen představovat, jaké by to bylo přátelit se se starověkými Božími služebníky. Budou totiž v ráji s tebou! Než se to ale stane, snaž se, aby pro tebe byli skuteční už dnes. Stále napodobuj jejich víru. Budeš pak mít příležitost sloužit Jehovovi společně s nimi po celou věčnost!