Přejít k článku

Přejít na obsah

 6. ČÁST

Co nás učí příběh o potopě?

Co nás učí příběh o potopě?

Bůh zničil špatné lidi, ale Noema a jeho rodinu zachránil. (1. Mojžíšova 7:11, 12, 23)

Pršelo 40 dní a 40 nocí. Voda zaplavila celou zemi. Všichni zlí lidé zemřeli.

Neposlušní andělé opustili lidská těla, vrátili se do nebe a stali se démony.

Ti, kdo byli v arše, potopu přežili. Noe a jeho rodina sice nakonec po mnoha letech zemřeli, ale Bůh jim vrátí život. Budou moci žít věčně.

 Bůh znovu zničí špatné lidi, ale ty dobré zachrání. (Matouš 24:37–39)

Satan a démoni navádějí lidi ke špatným věcem i dnes.

Dnes je to jako v době Noema. Hodně lidí nechce poslouchat to, co nám Bůh z lásky říká. Jehova brzo zničí všechny zlé lidi. (2. Petra 2:5, 6)

Někteří lidé jsou jako Noe. Poslušně dělají to, co jim Bůh říká. Jsou to svědkové Jehovovi.