Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč se zajímat o Bibli?

Proč se zajímat o Bibli?

Bible je nejrozšířenější knihou na světě. Lidé všech kultur z ní po celá staletí čerpají útěchu, naději a praktické rady pro každodenní život. Mnozí však dnes o ní vědí jen málo. Ať už jste věřící nebo ne, možná byste rádi zjistili, o čem Bible je. Cílem této brožury je poskytnout vám o ní celkový přehled.

NEŽ Bibli začnete číst, mohou pro vás být užitečné některé informace. Bible, známá také jako Písmo svaté, je vlastně sbírkou 66 knih neboli spisů, které začínají 1. Mojžíšovou, označovanou i jako Genesis, a končí Zjevením neboli Apokalypsou. *

Kdo je autorem Bible? To je zajímavá otázka. Psalo ji totiž asi 40 mužů v průběhu více než 1 600 let. Pozoruhodné je, že tito muži se neprohlašovali za autory svých spisů. Jeden z nich uvedl: „Celé Písmo je inspirováno Bohem.“ (2. Timoteovi 3:16) A další řekl: „Jehovův duch to byl, jenž skrze mne mluvil, a jeho slovo bylo na mém jazyku.“ (2. Samuelova 23:2) Pisatelé tedy tvrdili, že autorem Bible je Bůh Jehova, nejvyšší Vládce vesmíru, který si přeje mít s lidmi blízký vztah.

K pochopení Bible je nezbytné vědět ještě něco. Má jeden základní námět, totiž že Bůh prostřednictvím svého nebeského Království obhájí, že má právo vládnout lidstvu. Na následujících stránkách uvidíte, jak se tento námět vine celou Biblí, od 1. Mojžíšovy po Zjevení.

Podívejme se nyní, jaké poselství tato nejpopulárnější kniha na světě obsahuje.

^ 3. odst. Názvy biblických knih používané v této brožuře jsou převzaty ze Svatého Písma — Překladu nového světa. V tom, jak jsou knihy pojmenovány v jednotlivých překladech Bible, může být určitý rozdíl. Jejich pořadí a především obsah by však měly být v podstatě stejné.

^ 11. odst. Viz také časovou osu v dolní části stran.