Přejít k článku

Přejít na obsah

O čem Bible je? – Stručný přehled

O čem Bible je? – Stručný přehled
  1. Jehova tvoří Adama a Evu a dává jim vyhlídku, že budou věčně žít v ráji. Satan pomlouvá Boha a zpochybňuje jeho právo vládnout. Adam s Evou se k Satanově vzpouře připojují, čímž se oni i jejich potomci dostávají do područí hříchu a smrti.

  2. Jehova vynáší nad vzbouřenci rozsudek a slibuje, že přijde Semeno neboli Osvoboditel. Ten rozdrtí Satana a postará se o to, aby veškeré následky zmíněné vzpoury, včetně hříchu, byly odstraněny.

  3. Jehova slibuje Abrahamovi a Davidovi, že předpověděné Semeno, Mesiáš, bude někdo z jejich potomstva a bude navždy vládnout jako Král.

  4. Jehova prostřednictvím proroků předpovídá, že Mesiáš osvobodí lidstvo od hříchu a smrti a že spolu s dalšími bude vládnout v Božím Království. Války, nemoci ani smrt pak už nebudou.

  5. Jehova posílá na zem svého Syna a pomáhá lidem rozpoznat, že on je slíbený Mesiáš. Ježíš káže o Božím Království a dává svůj život jako oběť. Jehova ho pak křísí jako duchovní bytost.

  6. Jehova v nebi dosazuje svého Syna na trůn, čímž začínají poslední dny současného systému věcí. Ježíš vede své následovníky při tom, když po celém světě kážou o Božím Království.

  7. Jehova dává svému Synovi pokyn, aby odstranil všechny pozemské vlády. Boží Království začíná panovat nad zemí, vytváří zde ráj a pomáhá věrným lidem dospět k dokonalosti. Jehovovo právo vládnout je obhájeno a jeho jméno je navždy očištěno.