Přejít k článku

Přejít na obsah

3. ČÁST

Celosvětová potopa

Celosvětová potopa

Bůh ničí zkažený svět, ale Noema a jeho rodinu zachovává naživu.

JAK na zemi přibývalo lidí, byla hříšnost a ničemnost stále patrnější. Osamocený prorok jménem Enoch oznamoval, že Bůh jednoho dne bezbožné lidi zničí. Situace se však ještě zhoršila. Někteří andělé se nechali ovládnout chtíčem, vzbouřili se proti Jehovovi a opustili své místo v nebi. Zhmotnili se a na zemi vstupovali do manželství. Z těchto nepřirozených svazků se rodili hybridní potomci — brutální obři nazývaní Nefilim, kteří způsobili, že se násilí a krveprolévání ve světě ještě více rozmohlo. To, že se jeho pozemské stvoření tak zkazilo, Boha hluboce rmoutilo.

V době, kdy už byl Enoch mrtev, žil jeden muž, který se od svého okolí odlišoval. Jmenoval se Noe. On i jeho rodina se snažili dělat to, co je v Božích očích správné. Když se Bůh rozhodl, že tehdejší zkažené lidi zničí, chtěl Noema ochránit. Řekl mu tedy, aby postavil archu — obrovské pravoúhlé plavidlo. V něm měl se svou rodinou a mnoha druhy zvířat přežít celosvětovou potopu. Noe Boží pokyn poslechl. Během následujících desetiletí nejen stavěl archu, ale také byl ‚kazatelem spravedlnosti‘. (2. Petra 2:5) Varoval lidi před přicházející potopou, avšak nikdo mu nenaslouchal. Nakonec Noe a jeho rodina spolu se zvířaty vstoupili do archy a Bůh za nimi zavřel dveře. Pak začalo pršet.

Prudký liják trval čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, dokud nebyla celá země pod vodou. Ničemní lidé zahynuli. Za několik měsíců vody ustoupily a archa spočinula na vrcholku jedné hory. Od začátku potopy uplynul celý rok, než mohli všichni archu bezpečně opustit. Noe z vděčnosti předložil Jehovovi oběť. Bůh ji přijal a ujistil Noema a jeho rodinu, že už nikdy nezpůsobí potopu, která by vyhladila všechen život z povrchu země. Tehdy se na obloze poprvé objevila duha, kterou Jehova dal jako viditelnou záruku a připomínku tohoto slibu.

Po potopě lidé dostali další pokyny. Bůh jim dovolil jíst maso zvířat, avšak zakázal jedení krve. Noemovým potomkům také přikázal, aby se rozšířili po celé zemi. Někteří se však tomuto příkazu vzepřeli. Pod vedením muže, který se jmenoval Nimrod, se sjednotili a začali ve městě Bábel, později nazývaném Babylón, stavět vysokou věž. Bůh však jejich snahy zmařil. Způsobil, že přestali mluvit společným jazykem, takže už nebyli schopni se dorozumět. Od stavby věže tedy upustili a rozešli se do všech koutů světa.

Založeno na 1. Mojžíšově, kapitolách 6 až 11, a Judovi 14, 15.