Přejít k článku

Přejít na obsah

6. ČÁST

Job zůstává věrný Bohu

Job zůstává věrný Bohu

Satan zpochybňuje Jobovu ryzost, ale Job zůstává Bohu věrný.

ZACHOVÁ vůbec nějaký člověk věrnost Bohu, když bude vystaven extrémně náročné zkoušce a když se bude zdát, že poslušnost nepřináší žádné hmotné výhody? Tato otázka byla položena a zodpovězena v souvislosti s mužem, který se jmenoval Job.

Byl to Abrahamův příbuzný a žil na území dnešní Arábie v době, kdy Izraelité byli ještě v Egyptě. Tehdy se stalo, že andělé byli v nebi shromážděni před Bohem a přišel mezi ně i Satan. Před tímto nebeským shromážděním Jehova prohlásil, že svému věrnému služebníku Jobovi plně důvěřuje. Dokonce řekl, že žádný jiný člověk na zemi není tak bezúhonný jako on. Satan však prohlásil, že Job Bohu slouží jenom proto, že má jeho požehnání a ochranu. Tvrdil, že pokud by Job přišel o všechno, co má, Boha by proklel.

Bůh Satanovi dovolil, aby Joba připravil nejdříve o bohatství a děti a pak i o zdraví. Job nechápal, proč Bůh tyto zkoušky připouští. Nevěděl totiž, jakou roli v tom všem hraje Satan. Přesto se proti Bohu neobrátil.

K Jobovi přišli tři falešní přátelé. V řadě promluv, které zaplňují mnoho stránek knihy Job, se tito muži snažili Joba přesvědčit, že Bůh ho trestá za nějaké skryté hříchy. Dokonce tvrdili, že Bůh ve svých služebnících nemá zalíbení ani jim nedůvěřuje. Job s jejich mylnými názory nesouhlasil. Odhodlaně prohlásil, že zůstane Bohu věrný až do smrti.

Job však udělal tu chybu, že se příliš zaměřoval na to, aby ospravedlnil sám sebe. Celé diskusi naslouchal mladý muž, který se jmenoval Elihu. Ujal se slova a upozornil Joba, že ospravedlnění Jehovy Boha je důležitější než to, aby byl ospravedlněn jakýkoli člověk. Také přísně pokáral Jobovy falešné přátele.

Nakonec k Jobovi promluvil Jehova a pomohl mu získat správný náhled. Na mnoha stvořitelských dílech mu ukázal, jak je člověk ve srovnání s Bohem nepatrný. Job toto usměrnění pokorně přijal. Jehova se pak projevil jako „velmi něžný v náklonnosti a milosrdný“ — vrátil Jobovi zdraví a dal mu dvojnásobek dřívějšího bohatství a dalších deset dětí. (Jakub 5:11) Tím, že Job navzdory velkým útrapám zůstal ryzí, vyvrátil Satanovo falešné obvinění.

Založeno na knize Job.