Přejít k článku

Přejít na obsah

19. ČÁST

Ježíš pronáší proroctví dalekosáhlého významu

Ježíš pronáší proroctví dalekosáhlého významu

Ježíš vysvětluje, podle čeho bude možné poznat, že je přítomen jako vládnoucí Král a že nastal závěr systému věcí.

NA OLIVOVÉ hoře, odkud byl nádherný výhled na Jeruzalém a jeho chrám, se na Ježíše soukromě obrátili čtyři z apoštolů a poprosili ho, aby jim vysvětlil některé své předešlé výroky. Krátce předtím totiž Ježíš řekl, že jeruzalémský chrám bude zničen. A už dříve při jedné příležitosti mluvil o „závěru systému věcí“. (Matouš 13:40, 49) Nyní se ho apoštolové zeptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ (Matouš 24:3)

Ježíš jim na to řekl, jaké události budou předcházet zničení Jeruzaléma. Jeho proroctví však zahrnovalo mnohem víc. Později se mělo splnit v celosvětovém měřítku. Ježíš předpověděl události a světové poměry, které budou dohromady tvořit ‚znamení‘, podle něhož lidé na zemi poznají, že začala jeho královská přítomnost, neboli že Jehova Bůh ho v nebi dosadil za Krále dlouho očekávaného mesiášského Království. Bude to signalizovat, že toto Království již brzy odstraní zlo a nastolí na zemi skutečně pokojné podmínky. Až se tedy začne dít to, co Ježíš předpověděl, bude zřejmé, že jsou zde poslední dny starého systému věcí — neboli nynějšího náboženského, politického a společenského uspořádání — a že záhy nastane systém nový.

Ježíš řekl, že ke znamení jeho přítomnosti budou patřit mezinárodní válečné konflikty, nedostatek potravin, velká zemětřesení a různé epidemie. Také se rozmůže špatnost. A Kristovi praví následovníci budou po celém světě kázat dobrou zprávu o Božím Království. To vše vyvrcholí ve ‚velkém soužení‘, jaké nikdy předtím nenastalo. (Matouš 24:21)

Jak Ježíšovi následovníci poznají, že toto soužení je blízko? Ježíš jim to vysvětlil na příkladu fíkovníku. (Matouš 24:32) Když se na jeho větvích objeví listy, je jasné, že brzy přijde léto. Podobně až se v jednom období budou dít všechny věci, které Ježíš předpověděl, bude to neklamným znamením, že je blízko konec. Ježíš řekl, že nikdo kromě Otce nezná přesný den ani hodinu, kdy velké soužení začne. Proto své učedníky vybízel: „Zůstaňte bdělí, neboť nevíte, kdy je ustanovený čas.“ (Marek 13:33)

Založeno na Matoušovi, kapitolách 24 a 25, Markovi, kapitole 13, a Lukášovi, kapitole 21.

^ 14. odst. Podrobnější vysvětlení Ježíšova proroctví najdete v 9. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Knihu vydali svědkové Jehovovi.