Přejít k článku

Přejít na obsah

12. ČÁST

Moudré rady do života

Moudré rady do života

Kniha Přísloví je sbírkou praktických rad, které pocházejí od Boha. Většinu z nich pronesl Šalomoun.

JE JEHOVA moudrý Vládce? Přesvědčivou odpověď na tuto otázku můžeme získat tak, že přemýšlíme o radách, které od něj dostáváme. Dají se uplatnit? A je pak život kvalitnější a hodnotnější? Král Šalomoun, kterého Bůh obdařil mimořádnou moudrostí, pronesl stovky přísloví, jež se týkají téměř každé oblasti života. Podívejme se na některé příklady.

Důvěra v Boha. Chceme-li mít dobrý vztah k Jehovovi, musíme mu důvěřovat. Šalomoun prohlásil: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění. Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5, 6) Důvěru v Boha projevujeme tím, že si od něj chceme nechat poradit a že ho posloucháme. To je cesta k opravdu smysluplnému životu. Když tak jednáme, působíme Bohu radost a umožňujeme mu vyvrátit obvinění, která vznáší jeho protivník Satan. (Přísloví 27:11)

Moudrost ve vztazích s druhými. Boží rady týkající se rodinného života jsou dnes aktuálnější než kdy dříve. Mužům Bůh říká, že se mají ‚radovat s manželkou svého mládí‘, tedy být své manželce po celou dobu věrní. (Přísloví 5:18–20) Vdaným ženám kniha Přísloví staví před oči krásný příklad schopné manželky, která si získává obdiv manžela i dětí. (Přísloví, 31. kapitola) A děti jsou zde vybízeny, aby poslouchaly rodiče. (Přísloví 6:20) Tato kniha také ukazuje, že je důležité mít přátele, jelikož stranit se druhých vede k sobectví. (Přísloví 18:1) Přátelé na nás mohou mít buď dobrý, nebo špatný vliv, a proto bychom si je měli pečlivě vybírat. (Přísloví 13:20; 17:17)

Moudrost v osobním životě. Také v tomto směru je kniha Přísloví pokladnicí cenných rad. Například nás varuje před nadměrným pitím alkoholu, povzbuzuje nás, abychom rozvíjeli pozitivní a potlačovali negativní emoce, a vede nás k pracovitosti. (Přísloví 6:6; 14:30; 20:1) Upozorňuje nás, že je velmi nebezpečné spoléhat na lidský úsudek a nerespektovat Boží názor. (Přísloví 14:12) Vybízí nás, abychom chránili své srdce neboli nitro, protože „z něj vycházejí prameny života“. (Přísloví 4:23, Český studijní překlad)

Miliony lidí na celém světě se přesvědčily, že uplatňování takových rad přispívá ke kvalitnějšímu životu. Mají tedy pádný důvod uznávat Jehovu jako svého Vládce.

Založeno na knize Přísloví.