Přejít k článku

Přejít na obsah

Časová osa k Bibli

Časová osa k Bibli
 1. „Na počátku . . .“

 2. 4026 př. n. l. stvoření Adama

 3. 3096 př. n. l. Adamova smrt

 4. 2370 př. n. l. potopa

 5. 2018 př. n. l. narození Abrahama

 6. 1943 př. n. l. smlouva s Abrahamem

 7. 1750 př. n. l. Josef prodán do otroctví

 8. před 1613 př. n. l. Jobova zkouška

 9. 1513 př. n. l. vyjití z Egypta

 10. 1473 př. n. l. Izraelité pod Jozuovým vedením vstupují do Kanaánu

 11. 1467 př. n. l. převážná část Kanaánu dobyta

 12. 1117 př. n. l. Saul pomazán za krále

 13. 1070 př. n. l. Bůh uzavírá s Davidem smlouvu o Království

 14. 1037 př. n. l. Šalomoun se stává králem

 15. 1027 př. n. l. dokončena stavba chrámu v Jeruzalémě

 16. asi 1020 př. n. l. napsána Šalomounova píseň

 17. 997 př. n. l. Izrael se dělí na dvě království

 18. asi 717 př. n. l. sestavena kniha Přísloví

 19. 607 př. n. l. zničení Jeruzaléma; začátek vyhnanství v Babylóně

 20. 539 př. n. l. Kýros dobývá Babylón

 21. 537 př. n. l. Židé se vracejí do Jeruzaléma

 22. 455 př. n. l. obnoveny hradby Jeruzaléma; začíná 69 týdnů let

 23. po 443 př. n. l. Malachiáš píše svou prorockou knihu

 24. asi 2 př. n. l. narození Ježíše

 25. 29 n. l. Ježíš je pokřtěn a začíná kázat o Božím Království

 26. 31 n. l. Ježíš si vybírá dvanáct apoštolů; pronáší Kázání na hoře

 27. 32 n. l. vzkříšení Lazara

 28. 14. nisanu 33 n. l. Ježíš je přibit na kůl (nisan odpovídá březnu-dubnu)

 29. 16. nisanu 33 n. l. Ježíšovo vzkříšení

 30. 6. sivanu 33 n. l. Letnice; vylití svatého ducha (sivan odpovídá květnu-červnu)

 31. 36 n. l. Kornélius se stává křesťanem

 32. asi 47–48 n. l. Pavlova první misionářská cesta

 33. asi 49–52 n. l. Pavlova druhá misionářská cesta

 34. asi 52–56 n. l. Pavlova třetí misionářská cesta

 35. asi 60–61 n. l. Pavel je vězněn v Římě a píše dopisy

 36. před 62 n. l. Ježíšův nevlastní bratr Jakub píše svůj dopis

 37. 66 n. l. povstání Židů proti Římu

 38. 70 n. l. Římané ničí Jeruzalém a jeho chrám

 39. asi 96 n. l. Jan píše Zjevení

 40. asi 100 n. l. Jan, poslední z apoštolů, umírá