Přejít k článku

Jak mít šťastnou rodinu?

Jak mít šťastnou rodinu?

Myslíte si, že nejdůležitější je...

  • vzájemná láska?

  • dostatek peněz?

  • něco jiného?

 V BIBLI SE PÍŠE

„Šťastní jsou ... ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují ho!“ (Lukáš 11:28, Překlad nového světa)

CO VÁM TO PŘINESE

Rady z Bible můžou přispět k tomu, že ve vaší rodině bude:

skutečná láska. (Efezanům 5:28, 29)

vzájemná úcta. (Efezanům 5:33)

důvěra a sounáležitost. (Marek 10:6–9)

 DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze dvou důvodů:

  • Bůh je původce rodiny. V Bibli se píše, že „každá rodina ... vděčí za své jméno“ Bohu Jehovovi. (Efezanům 3:14, 15) Jinými slovy, rodina existuje díky tomu, že ji Jehova vytvořil. Proč je to tak důležité?

    Představte si, že vám zachutná nějaké jídlo a chcete zjistit, jaké jsou v něm ingredience. Koho se zeptáte? Logicky toho, kdo dané jídlo uvařil.

    Podobně, když chceme zjistit, z jakých „ingrediencí“ se skládá štěstí v rodině, je dobré zeptat se na to Jehovy, který je jejím původcem. (1. Mojžíšova 2:18–24)

  • Bohu na vás záleží. Zajímat se o to, jaké rady Jehova rodinám dává, je moudré. Proč? Protože Bible říká, že Bohu „na vás záleží“. (1. Petra 5:6, 7) Chce pro vás to nejlepší a jeho rady vždycky fungují. (Přísloví 3:5, 6; Izajáš 48:17, 18)

 NABÍZÍ SE OTÁZKA

Co to znamená být dobrým manželem, manželkou nebo rodičem?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: EFEZANŮM 5:1, 2 a KOLOSANŮM 3:18–21