Přejít k článku

Můžou ti, kdo zemřeli, znovu žít?

Můžou ti, kdo zemřeli, znovu žít?

Myslíte si, že . . .

  • ano?

  • ne?

  • možná?

 V BIBLI SE PÍŠE

„Budou vzkříšeni lidé dobří i špatní“ (Skutky 24:15, Překlad nového světa)

CO VÁM TO PŘINESE

Útěchu, když vám zemře někdo blízký. (2. Korinťanům 1:3, 4)

Osvobození od panického strachu ze smrti. (Hebrejcům 2:15)

Skutečnou naději, že své blízké znovu uvidíte. (Jan 5:28, 29)

 DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze tří důvodů:

  • Bůh stvořil všechno živé. Bible říká, že Bůh Jehova „dává všem lidem život, dech a všechno“. (Skutky 17:24, 25; Žalm 36:9) Ten, kdo dal život všem tvorům, určitě dokáže vrátit život někomu, kdo zemřel.

  • Bůh už v minulosti některé lidi vzkřísil. V Bibli je záznam o osmi lidech, kteří byli přivedeni zpět k životu – mladých, starých, mužích i ženách. Někteří z nich byli po smrti jen krátce, ale jeden muž byl v hrobce už čtyři dny. (Jan 11:39–44)

  • Bůh si přeje udělat to znovu. Jehova smrt nenávidí. Považuje ji za nepřítele. (1. Korinťanům 15:26) Je rozhodnutý tohoto nepřítele porazit a udělá to právě tak, že mrtvé vzkřísí. Velmi se těší na to, až lidé, které má ve své paměti, budou znovu žít tady na zemi. (Job 14:14, 15)

 NABÍZÍ SE OTÁZKA

Proč stárneme a umíráme?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: 1. MOJŽÍŠOVA 3:17–19ŘÍMANŮM 5:12