Přejít k článku

Co je to Boží království?

Co je to Boží království?

Myslíte si, že to je . . .

  • něco v srdci člověka?

  • život v nebi po smrti?

  • vláda v nebi?

 V BIBLI SE PÍŠE

„Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno.“ (Daniel 2:44, Překlad nového světa)

„Byl nám dán syn. Na jeho ramenou bude spočívat vláda.“ (Izajáš 9:6)

CO VÁM TO PŘINESE

 DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze dvou důvodů:

  • To, čeho Boží království dosáhne, názorně ukázal Ježíš. Učil své následovníky modlit se o to, aby Boží království přišlo a aby se na zemi děla Boží vůle. (Matouš 6:9, 10) Také v praxi předvedl, jak bude tato modlitba vyslyšena.

    V době, kdy žil na zemi, totiž sytil hladové, uzdravoval nemocné, a dokonce křísil mrtvé. (Matouš 15:29–38; Jan 11:38–44) Ježíš tak nádherným způsobem ukázal, co pro lidi udělá, až bude jako král Božího království vládnout nad světem. (Zjevení 11:15)

  • Z poměrů ve světě je vidět, že Boží království už brzy přijde. Ježíš předpověděl, že krátce před příchodem Božího království bude svět plný válek, hladu a zemětřesení. (Matouš 24:3, 7)

    A přesně tak svět dnes vypadá. Můžeme si tedy být jistí, že Boží království už brzy všechny takové problémy vyřeší.

 NABÍZÍ SE OTÁZKA

Jaký bude život pod vládou Božího království?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: ŽALM 37:29IZAJÁŠ 65:21–23