Přejít k článku

Přejít na obsah

Na sjezdu zazní odpovědi na tyto otázky

Na sjezdu zazní odpovědi na tyto otázky
  1. Proč je láska důležitější než poznání? (1. Kor. 8:1)

  2. Jak můžeme po vzoru Božích služebníků z minulosti pomáhat svým bratrům? (Řím. 13:8)

  3. Jak můžeme lidem ve službě předat nejen dobrou zprávu, ale také sami sebe? (1. Tes. 2:7, 8)

  4. Jak můžeme přispívat k jednotě Božího lidu? (Ef. 4:1–3, 11–16; 1. Tes. 5:11)

  5. Co to znamená dělat všechno s láskou? (1. Kor. 16:14)