Přejít k článku

Přejít na obsah

Na sjezdu zazní odpovědi na tyto otázky

Na sjezdu zazní odpovědi na tyto otázky
  1. Jak můžeme dávat najevo, že Boha milujeme? (5. Mojž. 13:3, 4; 1. Jana 5:3)

  2. Proč bychom měli milovat své bratry? (1. Jana 4:11, 20, 21)

  3. Jak můžeme lidem dávat najevo, že je máme rádi? (3. Mojž. 19:18; Ef. 5:29)

  4. Jak můžeme napodobovat našeho milujícího Boha? (1. Petra 4:8; Kol. 3:13)

  5. Co musíme dělat, když chceme chválit Jehovu celý svůj život? (Žalm 104:33; 146:2, 5)

  6. Co znamená milovat Jehovu celým srdcem? (2. Mojž. 34:14; Amos 5:15; Řím. 12:11)