Přejít k článku

Kdo vlastně ovládá svět?

Kdo vlastně ovládá svět?

Myslíte si, že to je . . .

  • Bůh?

  • lidé?

  • někdo jiný?

 V BIBLI SE PÍŠE

„Celý svět je v moci toho zlého.“ (1. Jana 5:19, Překlad nového světa)

„Boží Syn přišel proto, aby zničil Ďáblova díla.“ (1. Jana 3:8)

CO VÁM TO PŘINESE

Logické vysvětlení toho, proč je ve světě tolik problémů. (Zjevení 12:12)

Spolehlivou naději, že svět bude lepší. (1. Jana 2:17)

 DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze tří důvodů:

  • Satanovo vládnutí je odsouzeno k zániku. Jehova se rozhodl, že Satanovu vládu nad lidmi ukončí. Slibuje, že Ďábla zničí a úplně odstraní všechny škody, které napáchal. (Hebrejcům 2:14)

  • Bůh rozhodl, že nad světem bude vládnout Ježíš Kristus. Satan je krutý a sobecký vládce. Ježíš je jeho přesným opakem. V souvislosti s jeho kralováním Bůh slíbil: „Slabých a chudých mu bude líto... Vysvobodí je z útlaku a násilí“ (Žalm 72:13, 14)

  • Bůh nemůže lhát. Bible jasně říká: „Bůh nemůže lhát.“ (Hebrejcům 6:18) Když Jehova něco slíbí, je jisté, že to opravdu udělá. (Izajáš 55:10, 11) „Vládce tohoto světa [bude] svržen.“ (Jan 12:31)

 NABÍZÍ SE OTÁZKA

Jaký bude svět, až bude jeho současný vládce odstraněn?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: ŽALM 37:10, 11ZJEVENÍ 21:3, 4