Přejít k článku

Přejít na obsah

 112. KAPITOLA

Deset panen – poučení o bdělosti

Deset panen – poučení o bdělosti

MATOUŠ 25:1–13

  • JEŽÍŠ VYPRÁVÍ PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

Ježíš odpovídá apoštolům, kteří se ho zeptali na znamení jeho přítomnosti a závěru tohoto systému. Teď je chce v souvislosti s tím upozornit na něco důležitého a dělá to pomocí podobenství. Během Ježíšovy přítomnosti bude možné pozorovat, že se to, co Ježíš v podobenství popisuje, opravdu děje.

Na začátek říká: „Nebeské království [bude] podobné deseti pannám, které si vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo nerozumných a pět rozvážných.“ (Matouš 25:1, 2)

Ježíš nechce říct, že polovina jeho učedníků, kteří mají zdědit nebeské království, bude nerozumná a druhá polovina rozvážná. Chce ukázat, že pokud jde o Království, každý učedník se může rozhodnout, jestli bude bdělý nebo dovolí, aby ho něco rozptýlilo. Ježíš ale nepochybuje, že každý jeho následovník dokáže zůstat věrný Bohu a získat od něj odměnu.

Všech deset panen v podobenství vychází, aby přivítaly ženicha a přidaly se ke svatebnímu průvodu. Až ženich přijde, budou svými lampami svítit na cestu a oslavovat ho, zatímco si povede nevěstu do domu, který je pro ni připravený. Jak se ale situace vyvine?

Ježíš vysvětluje: „Ty nerozumné si ... vzaly lampy, ale nevzaly si olej, zatímco ty rozvážné si kromě lamp vzaly i nádobky s olejem. Když  ženich dlouho nešel, všechny začaly podřimovat, až usnuly.“ (Matouš 25:3–5) Ženich nepřichází tak brzo, jak se čekalo. Vypadá to, že má velké zpoždění, a panny mezitím usnou. Apoštolové si možná vzpomenou, jak Ježíš vyprávěl o člověku urozeného původu, který odjel, a trvalo delší dobu, než „získal královskou moc a vrátil se“. (Lukáš 19:11–15)

Ježíš pak popisuje, co se děje, když ženich konečně přichází: „Uprostřed noci se ozval křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘“ (Matouš 25:6) Jsou panny na jeho příchod připravené?

Ježíš pokračuje: „Tehdy všechny ty panny vstaly a přichystaly si lampy. Ty nerozumné řekly rozvážným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, protože naše lampy dohasínají.‘ Rozvážné jim odpověděly: ‚Možná by ho pro nás i pro vás nebylo dost. Jděte spíš k těm, kdo ho prodávají, a nějaký si kupte.‘“ (Matouš 25:7–9)

Takže pět nerozumných panen není na ženichův příchod připravených. Nemají dost oleje do svých lamp a musí se teď pokusit nějaký sehnat. Ježíš vypráví: „Zatímco si ho odešly koupit, přišel ženich. Panny, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu a dveře se zavřely. Potom přišly ostatní panny a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Odpověděl jim: ‚Řeknu vám pravdu, neznám vás.‘“ (Matouš 25:10–12) To je opravdu smutný důsledek toho, že nebyly připravené a nevyhlížely ženicha až do konce!

Apoštolové asi chápou, že tím ženichem Ježíš myslí sám sebe. Už dřív o sobě mluvil jako o ženichovi. (Lukáš 5:34, 35) A koho představují rozvážné panny? Když Ježíš mluvil o „malém stádu“, které dostane Království, řekl: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří.“ (Lukáš 12:32, 35) Takže apoštolové můžou dojít k závěru, že pannami z tohoto podobenství Ježíš myslí je a další učedníky, kteří jsou součástí malého stáda. Ale co chce Ježíš celým tím podobenstvím říct?

Nenechává nikoho na pochybách. Svoje podobenství zakončuje vybídkou: „Buďte bdělí, protože neznáte den ani hodinu.“ (Matouš 25:13)

Ježíš chce očividně své věrné následovníky upozornit, že během jeho přítomnosti budou muset být bdělí. Bude se blížit jeho příchod a oni budou muset být pozorní a připravení, stejně jako pět rozvážných panen. Díky tomu se nepřestanou soustředit na vzácnou odměnu, kterou můžou získat, a nepřijdou o ni.