Přejít k článku

Přejít na obsah

 136. KAPITOLA

Na břehu Galilejského moře

Na břehu Galilejského moře

JAN 21:1–25

  • JEŽÍŠ SE OBJEVUJE U GALILEJSKÉHO MOŘE

  • PETR A DALŠÍ MUŽI MAJÍ SYTIT JEŽÍŠOVY OVEČKY

Během svého posledního večera s apoštoly jim Ježíš řekl: „Až budu vzkříšen, půjdu do Galileje a tam na vás počkám.“ (Matouš 26:32; 28:7, 10) Mnoho jeho následovníků se teď proto do Galileje vydává. Co tam ale mají dělat?

Když už jsou nějakou dobu na místě, Petr říká dalším šesti apoštolům: „Jdu lovit ryby.“ Ti mu na to říkají: „Jdeme s tebou.“ (Jan 21:3) Jenže za celou noc nic nechytí. Když začne svítat, na břehu moře se objeví Ježíš, ale oni ho nepoznají. Ježíš na ně zavolá: „Děti, máte něco k jídlu?“ „Nemáme!“ odpovídají. A tak jim říká: „Hoďte síť napravo od člunu a něco ulovíte.“ (Jan 21:5, 6) Apoštolové chytí tolik ryb, že síť nemůžou ani vytáhnout.

„To je Pán!“ povídá Jan Petrovi. (Jan 21:7) Petr si rychle oblékne svrchní oděv, který si při lovu ryb odložil, skočí do moře a plave asi 90 metrů ke břehu. Ostatní za ním pomalu plují ve člunu a táhnou za sebou síť plnou ryb.

Když dorazí ke břehu, uvidí žhavé uhlí, na kterém leží ryby, a také chleba. Ježíš říká: „Přineste nějaké ryby, které jste právě chytili.“ Petr přitáhne síť, ve které je 153 velkých ryb! „Pojďte se nasnídat,“ vybízí Ježíš apoštoly. Nikdo z nich nemá odvahu zeptat se ho na to, kdo je. Je jim totiž jasné, že je to Ježíš. (Jan 21:9–12) To je potřetí, co se objevuje skupině učedníků.

Ježíš dá každému z nich kousek chleba a ryby. Pak se pravděpodobně podívá směrem k síti plné ryb a zeptá se: „Šimone, synu Jana, máš mě radši než tyto?“ Jinými slovy, má Petr radši práci pro Ježíše, nebo rybářské řemeslo? Petr odpovídá: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ A tak ho Ježíš vybízí: „Syť mé beránky.“ (Jan 21:15)

Potom se Ježíš zeptá znovu: „Šimone, synu Jana, máš mě rád?“ Petr je možná zmatený, ale upřímně odpovídá: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš ho opět vybízí: „Pas mé ovečky.“ (Jan 21:16)

Ježíš se zeptá potřetí: „Šimone, synu Jana, miluješ mě?“ Petra možná napadne, jestli Ježíš nepochybuje o jeho věrnosti. Proto s rozhodností odpoví: „Pane, ty víš všechno. Víš, že tě miluji.“ Ježíš mu ještě jednou zdůrazňuje, co má dělat: „Syť mé ovečky.“ (Jan 21:17) Ti, kdo vedou sbor, by tedy měli sloužit těm, kdo byli přivedeni do Božího ovčince.

Potom Ježíš ukazuje, co Petra čeká v budoucnu. Jeho samotného spoutali a popravili, protože dělal to, čím ho Bůh pověřil. A Petr má skončit podobně. „Když jsi byl mladší,“ říká Ježíš, „sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, natáhneš ruce a někdo jiný tě přepásá a povede tě, kam nechceš.“ Přesto Petra vybízí: „Následuj mě.“ (Jan 21:18, 19)

Když Petr uvidí Jana, zeptá se: „Pane, a co bude s ním?“ Jaká budoucnost čeká apoštola, kterého má Ježíš obzvlášť rád? Ježíš odpovídá: „Pokud chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, proč se o to staráš?“ (Jan 21:21–23) Petr by měl prostě následovat Ježíše a nezabývat se tím, co dělají druzí. Ježíšova slova ale naznačují, že Jan ostatní apoštoly přežije a dostane vidění, ve kterém Ježíš přichází jako král.

Ježíš samozřejmě udělal i spoustu dalších věcí. Kdyby to ale měl někdo zapsat, nestačilo by mu ani velké množství svitků.