Přejít k článku

Přejít na obsah

 16. KAPITOLA

Rázně se zastává čistého uctívání Boha

Rázně se zastává čistého uctívání Boha

JAN 2:12–22

  • JEŽÍŠ VYHÁNÍ OBCHODNÍKY Z CHRÁMU

Po svatbě v Káně míří Ježíš do Kafarnaum. Jeho matka a nevlastní bratři Jakub, Josef, Šimon a Jidáš jdou s ním.

Proč Ježíš cestuje zrovna tam? Kafarnaum má výhodnější polohu než Nazaret nebo Kána a je zjevně větší. V Kafarnaum nebo v jeho blízkosti navíc bydlí mnozí z Ježíšových nových učedníků, takže je může školit v místě, kde žijí.

Během doby, kterou Ježíš tráví v Kafarnaum, dělá úžasné zázraky. Doslechne se o nich hodně lidí z města a okolí. Ale Ježíš a jeho učedníci, kteří se věrně drží Božího zákona, se musí už brzy vydat na cestu do Jeruzaléma, aby oslavili Pesach roku 30 n. l.

Když jsou v chrámu v Jeruzalémě, Ježíšovi učedníci se stanou svědky něčeho hodně působivého. Vidí Ježíše jednat tak, jak to doteď nezažili.

Boží zákon od Izraelitů vyžaduje, aby v chrámu obětovali zvířata. A ti, kdo přijdou na svátek, musí mít během svého pobytu co jíst. Proto Zákon umožňuje lidem, kteří do Jeruzaléma cestují z dalekých míst, aby si přinesli peníze a utratili je za „dobytek, ovce, kozy“ a další věci, které se jim tam budou hodit. (5. Mojžíšova 14:24–26) Obchodníci v Jeruzalémě toho využívají a prodávají zvířata přímo na velkém chrámovém nádvoří. A někteří okrádají lidi tak, že si účtují přemrštěné částky.

Ježíše to tak rozzlobí, že směnárníkům rozsype peníze, převrátí jim stoly a vyžene všechny obchodníky z chrámu. Pak říká: „Odneste to odtud! Přestaňte dělat z domu mého Otce tržiště!“ (Jan 2:16)

Když to vidí Ježíšovi učedníci, vzpomenou si na proroctví, které se týká Božího Syna: „Horlivost pro tvůj dům mě stráví.“ Ale Židé se Ježíše ptají: „Jaký zázrak uděláš, abys nám dokázal, že máš právo takhle jednat?“ Ježíš jim odpovídá: „Zbořte tento chrám a za tři dny ho postavím.“ (Jan 2:17–19; Žalm 69:9)

Židé si myslí, že Ježíš mluví o doslovném chrámu v Jeruzalémě, a tak říkají: „Tento chrám se stavěl 46 let a ty ho chceš postavit za tři dny?“ (Jan 2:20) Jenomže Ježíš tím chrámem myslí svoje tělo. O tři roky později si učedníci na jeho slova vzpomenou, když je Ježíš vzkříšen.