Přejít k článku

Přejít na obsah

 15. KAPITOLA

Ježíš dělá první zázrak

Ježíš dělá první zázrak

JAN 2:1–12

  • SVATBA V KÁNĚ

  • JEŽÍŠ PROMĚŇUJE VODU VE VÍNO

Jsou to tři dny, co se stal Natanael jedním z prvních Ježíšových učedníků. Ježíš a jeho noví následovníci míří na sever do Galileje, svého domovského kraje. Jejich cílem je město Kána, odkud pochází Natanael. Kána leží v kopcích severně od Nazaretu, kde vyrůstal Ježíš. Byli tam pozvaní na svatební hostinu.

Na svatbě je i Ježíšova matka Marie. Dobře zná rodinu ženicha a nevěsty, a tak zřejmě pomáhá s péčí o hosty, kterých není zrovna málo. Rychle si proto všimne vzniklého problému a řekne o něm Ježíšovi: „Nemají víno.“ (Jan 2:3)

Marie tak Ježíšovi naznačuje, aby s tím něco udělal. Ale Ježíš jí říká: „To přece není naše starost.“ (Jan 2:4) Ježíš je Bohem ustanovený král, takže to, co bude dělat, určuje jeho nebeský Otec, a ne rodina nebo přátelé. Marie moudře nechává věc na Ježíšovi a jen poví sloužícím: „Udělejte, co vám řekne.“ (Jan 2:5)

Je tu šest kamenných nádob na vodu a každá z nich pojme víc než 40 litrů. Ježíš dává sloužícím pokyn: „Naplňte nádoby vodou.“ Pak říká: „Teď trochu naberte a doneste to vedoucímu hostiny.“ (Jan 2:7, 8)

Na vedoucího hostiny udělá kvalita vína velký dojem. Netuší ale, že ho Ježíš opatřil zázračně. Zavolá ženicha a říká mu: „Každý nejdřív podává dobré víno, a když už hosté hodně vypili, podává to horší. Ty jsi nechal dobré víno až na teď.“ (Jan 2:10)

Je to první zázrak, který Ježíš udělal. Když to vidí jeho noví učedníci, jejich víra v něj se ještě posílí. Pak Ježíš, jeho matka a nevlastní bratři odchází do města Kafarnaum, které leží na severozápadním pobřeží Galilejského moře.