Přejít k článku

Přejít na obsah

 5. KAPITOLA

Kde a kdy Ježíš přichází na svět

Kde a kdy Ježíš přichází na svět

LUKÁŠ 2:1–20

  • JEŽÍŠOVO NAROZENÍ V BETLÉMĚ

  • PASTÝŘI SE JDOU PODÍVAT NA MALÉHO JEŽÍŠE

Císař Augustus, vládce Římské říše, vydává příkaz, aby se provedl soupis obyvatel. Josef s Marií se musí dát zapsat ve městě, kde se Josef narodil. A tak se vydávají na cestu do Betléma, který leží jižně od Jeruzaléma.

Za stejným účelem přicestovala do Betléma spousta dalších lidí. Josef a Marie nemůžou najít žádné jiné místo k ubytování než stáj, ve které bývají osli a další zvířata. Právě tam se Ježíš narodí. Marie ho zavinuje do látky a pokládá ho do jeslí, kam se dává krmivo pro zvířata.

O to, aby císař Augustus nařídil soupis obyvatel, se určitě postaral Bůh. Proč? Protože díky tomu se mohl Ježíš narodit v Betlémě, rodném městě jeho předka, krále Davida. V Písmu bylo už dlouho předtím předpovězené, že se tam narodí slíbený vládce. (Micheáš 5:2)

Je to opravdu významná noc! Venku na pastvinách jsou pastýři se svými ovcemi a vtom kolem nich zazáří jasné světlo. Je to Jehovova sláva. Anděl pastýřům říká: „Nebojte se, přišel jsem vám oznámit dobrou zprávu, ze které budou mít velikou radost všichni lidé. Dnes se vám narodil v Davidově městě zachránce – Kristus a Pán. A to je pro vás poznávací znamení: Najdete děťátko zavinuté do látky, které bude ležet v jeslích.“ Najednou se objeví spousta dalších andělů a volají: „Sláva Bohu nahoře ve výšinách a na zemi pokoj lidem, kteří mají jeho přízeň.“ (Lukáš 2:10–14)

Když andělé zmizí, pastýři si říkají: „Pojďme hned do Betléma a podívejme se na to, co se stalo, co nám Jehova oznámil.“ (Lukáš 2:15) Rychle se vydávají na cestu a najdou Ježíše přesně tam, kde jim anděl řekl. Když pastýři vypráví, co se od anděla dozvěděli, všichni žasnou. Marie si ta slova dobře zapamatuje, přemýšlí o nich a dělá si z nich závěry.

Dnes hodně lidí věří, že se Ježíš narodil 25. prosince. Jenomže v oblasti, kde leží Betlém, bývá v prosinci zima a často prší. Někdy dokonce i sněží. Pastýři by v takovém ročním období těžko byli se stády přes noc na pastvinách. Navíc je nepravděpodobné, že by římský císař chtěl od lidí, kteří už tak měli tendenci se proti němu bouřit, aby uprostřed zimy podnikli několikadenní cestu. Ježíš se zřejmě narodil někdy v říjnu.