Přejít k článku

Přejít na obsah

 4. KAPITOLA

Marie je těhotná, ale neprovdaná

Marie je těhotná, ale neprovdaná

MATOUŠ 1:18–25 LUKÁŠ 1:56

  • JOSEF SE DOZVÍDÁ, ŽE MARIE JE TĚHOTNÁ

  • MARIE SE STÁVÁ JOSEFOVOU MANŽELKOU

Marie je už přes tři měsíce těhotná. Vzpomeňte si, že začátek těhotenství strávila na návštěvě u své příbuzné Alžběty v judejském hornatém kraji. Teď se ale vrátila do Nazaretu. Zanedlouho si už lidé všimnou, že čeká dítě. Představte si, jak to pro ni musí být stresující!

Celé je to ještě zkomplikované tím, že Marie je zasnoubená s místním tesařem Josefem. A ví, že podle Zákona, který dal Bůh Izraelitům, má být zasnoubená žena, která měla dobrovolně sex s jiným mužem, ukamenována. (5. Mojžíšova 22:23, 24) Takže i když Marie nic špatného neudělala, pravděpodobně přemýšlí o tom, jak svoje těhotenství vysvětlí Josefovi a co bude dál.

Marie byla pryč tři měsíce, a tak je jasné, že se Josef nemůže dočkat, až ji uvidí. Když se setkají, Marie mu nejspíš říká, že je těhotná, a snaží se mu co nejlépe vysvětlit, že to způsobil Boží svatý duch. Asi tušíte, že pro Josefa je hodně těžké to pochopit, natož tomu uvěřit.

Josef ví, že Marie je skvělá žena a že má výbornou pověst. Navíc ji miluje. Přesto se mu zdá jako jediné možné vysvětlení, že je těhotná s nějakým mužem. Nechce, aby ji lidé ukamenovali nebo aby byla veřejně zostuzená. A tak se rozhodne, že se s ní tajně rozvede. V tehdejší době se totiž na zasnoubené lidi pohlíželo jako na manžele a k ukončení zasnoubení byl nutný rozvod.

Když jde Josef spát, pořád se mu ty věci honí hlavou. Ve snu se mu objevuje Jehovův anděl a říká: „Neboj se vzít si svou manželku Marii  k sobě domů, protože otěhotněla působením svatého ducha. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, protože on vysvobodí svůj lid z hříchů.“ (Matouš 1:20, 21)

Ráno je Josef nesmírně vděčný, že se celá ta věc vyjasnila. Neztrácí čas a dělá to, co mu řekl anděl. Bere si Marii do svého domu. Je to oficiální způsob, jak dát veřejně najevo, že uzavírají manželství. Přesto Josef nemá s Marií sex, dokud se jí nenarodí Ježíš.

O pár měsíců později se musí Josef a Marie, která už nemá daleko do porodu, vydat na několikadenní cestu. Proč musí zrovna teď opustit Nazaret? A kam vlastně jdou?