Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. ČÁST

Co předcházelo Ježíšově službě

„Bude významný.“ (Lukáš 1:32, ppč.)

Co předcházelo Ježíšově službě

V TÉTO ČÁSTI

1. KAPITOLA

Dvě zprávy od Boha

Anděl Gabriel doručuje zprávy, kterým není snadné uvěřit.

2. KAPITOLA

Ježíš je poctěn už před svým narozením

Jak Alžběta a její nenarozené dítě vzdávají Ježíšovi poctu?

3. KAPITOLA

Narození toho, kdo má připravit cestu

Jakmile se Zecharjášovi zázračně vrátí řeč, pronese důležité proroctví.

4. KAPITOLA

Marie je těhotná, ale neprovdaná

Věří Josef Marii, že není těhotná s nějakým mužem, ale díky svatému duchu?

5. KAPITOLA

Kde a kdy Ježíš přichází na svět

Jak víme, že se Ježíš nenarodil 25. prosince?

6. KAPITOLA

Dítě, které slíbil Bůh

Když Josef s Marií přináší malého Ježíše do chrámu, dva Izraelité v pokročilém věku prorokují, jaká ho čeká budoucnost.

7. KAPITOLA

Astrologové navštěvují Ježíše

Proč je hvězda, kterou uviděli na východě, nevede přímo k Ježíšovi, ale ke králi Herodovi, který ho chce zabít?

8. KAPITOLA

Utíkají před zlým králem

Na začátku Ježíšova života se plní tři biblická proroctví o Mesiášovi.

9. KAPITOLA

Vyrůstá v Nazaretu

Kolik měl Ježíš bratrů a sester?

10. KAPITOLA

Ježíšova rodina cestuje do Jeruzaléma

Josef a Marie zoufale hledají Ježíše a nemůžou ho najít. Ježíš se diví, že je hned nenapadlo, kde může být.

11. KAPITOLA

Jan Křtitel připravuje lidi na Ježíšův příchod

Když k němu přijdou někteří farizeové a saduceové, Jan je odsuzuje. Proč?