Přejít k článku

Přejít na obsah

Učte se od Ježíše a buďte...

Učte se od Ježíše a buďte...

SOUCITNÍ

Ježíš byl dokonalý, a tak nezažil mnohé problémy a starosti, se kterými se lidé běžně potýkají. Přesto s nimi hluboce soucítil. Nelitoval námahy a byl ochotný udělat pro ně víc, než bylo nezbytné. Soucit ho vedl k tomu, aby lidem pomáhal. Můžete si o tom přečíst v kapitolách 32, 37, 5799.

PŘÍSTUPNÍ

Lidé nejrůznějšího věku, mladí i staří, se neostýchali za Ježíšem přijít. Nebudil totiž dojem, že na nikoho nemá čas nebo že je víc než ostatní. Lidé cítili, že má o ně zájem, a tak jim s ním bylo příjemně. Je to vidět v kapitolách 25, 2795.

VYTRVALÍ V MODLITBĚ

Ježíš se ke svému Otci pravidelně a ze srdce modlil, ať už v soukromí, nebo v přítomnosti dalších lidí. Modlil se při mnoha příležitostech, nejenom před jídlem. V modlitbách svému Otci děkoval, chválil ho a prosil ho o pomoc, když dělal nějaké závažné rozhodnutí. Píše se o tom v kapitolách 24, 34, 91, 122123.

NESOBEČTÍ

I tehdy, když si Ježíš konečně mohl trochu odpočinout a nabrat síly, byl ochotný dát svoje potřeby stranou a věnovat se druhým. Neměl postoj „nejdřív já“. Stojí za to se to od něj naučit. Podívejte se na tento rys jeho osobnosti do kapitol 19, 4152.

OCHOTNÍ ODPOUŠTĚT

Ježíš nejenom učil, že je nutné odpouštět, ale také to sám dělal. Odpouštěl svým učedníků i dalším lidem. Několik příkladů najdete v kapitolách 26, 40, 64, 85131.

HORLIVÍ

Bylo předpovězené, že většina Židů Mesiáše nepřijme a že ho jeho nepřátelé zabijí. Ježíš proto mohl snadno sklouznout k tomu, že by se šetřil a dělal pro druhé jen málo. On ale s velkým nasazením podporoval správné uctívání Jehovy. Je příkladem horlivosti pro všechny svoje následovníky, kteří se setkávají s lhostejností, nebo dokonce s odporem. Víc se dozvíte v kapitolách 16, 72103.

POKORNÍ

Ježíš převyšoval nedokonalé lidi v mnoha směrech. Například daleko víc věděl a byl nesrovnatelně moudřejší. Díky tomu, že byl dokonalý, se mu po tělesné a duševní stránce určitě žádný člověk nevyrovnal. I tak ale pokorně sloužil druhým. O jeho pokoře se dočtete v kapitolách 10, 62, 66, 94116.

TRPĚLIVÍ

Ježíš měl vždycky trpělivost se svými apoštoly a dalšími lidmi, když se jim nedařilo řídit se jeho příkladem nebo dělat to, co jim říkal. Trpělivě jim opakoval, co by měli změnit, aby mohli mít bližší vztah k Jehovovi. Nad Ježíšovou trpělivostí se můžete zamyslet při čtení kapitol 74, 98, 118135.