Přejít k článku

Přejít na obsah

 46. KAPITOLA

Nemocná žena se dotkne Ježíšova oděvu

Nemocná žena se dotkne Ježíšova oděvu

MATOUŠ 9:18–22 MAREK 5:21–34 LUKÁŠ 8:40–48

  • ŽENA SE DOTKNE JEŽÍŠOVA ODĚVU, A UZDRAVÍ SE

Mezi Židy žijícími na severozápadním břehu Galilejského moře se šíří zprávy, že se Ježíš vrací z Dekapole. Hodně jich asi slyšelo, že Ježíš nedávno během bouře utišil vítr a moře, a k některým se možná doneslo, že vyhnal démony ze dvou mužů. Proto se na břehu, pravděpodobně u Kafarnaum, shromáždil „velký zástup lidí“, aby Ježíše přivítali zpátky. (Marek 5:21) Když vystupuje na pevninu, jsou nesmírně zvědaví, co se bude dít.

Jedním z těch, kdo Ježíše netrpělivě vyhlíží, je Jairos, představený synagogy. Padne Ježíšovi k nohám a naléhavě ho žádá: „Moje dcerka je vážně nemocná. Prosím, přijď a polož na ni ruce, aby se uzdravila a zůstala naživu.“ (Marek 5:23) Je to jeho jediná dcera, kterou moc miluje, a je jí pouhých 12 let. Jak Ježíš na tuto úpěnlivou prosbu zareaguje? (Lukáš 8:42)

Vydává se do Jairova domu a cestou se dostává do jiné citově vypjaté situace. Mnozí lidé, kteří Ježíše doprovázejí, jsou plní očekávání, jestli uvidí další Ježíšův zázrak. V davu je ale jedna žena, která je soustředěná na svůj vlastní zdravotní problém.

Už celých 12 let trpí tato Židovka krvácením. Chodila od jednoho lékaře k druhému a utratila všechny svoje peníze za léčbu, kterou jí doporučili. Nic z toho jí ale nepomohlo, jenom „se to zhoršilo“. (Marek 5:26)

Asi chápete, že její nemoc není jenom vysilující, ale je také nepříjemná a ponižující. Člověk o takovém problému obvykle otevřeně nemluví. Kromě toho Mojžíšův zákon stanovuje, že žena, která má výtok krve, je z obřadního hlediska nečistá. Každý, kdo se jí nebo jejího oděvu potřísněného krví dotkne, se musí umýt a je nečistý až do večera. (3. Mojžíšova 15:25–27)

Ta žena „slyšela o Ježíšovi“ a teď ho konečně našla. Kvůli tomu, že je nečistá, se snaží proniknout davem co nejmíň nápadně. Říká si: „Pokud se dotknu aspoň jeho oděvu, uzdravím se.“ Když natáhne ruku k jeho oděvu a dotkne se třásní, okamžitě ucítí, že přestala krvácet. Je „z té vysilující nemoci uzdravena“! (Marek 5:27–29)

Ježíš se ale zeptá: „Kdo se mě to dotkl?“ Jak se asi ta žena cítí, když to slyší? Petr Ježíšovi s lehkou výčitkou v hlase říká: „Kolem je spousta lidí, kteří se na tebe tlačí.“ Tak proč se Ježíš ptá, kdo se ho dotkl? Vysvětluje: „Cítil jsem, jak ze mě vyšla síla.“ (Lukáš 8:45, 46)

Žena si uvědomuje, že neunikla pozornosti, a tak celá rozechvělá padne před Ježíšem na kolena. Přede všemi se přizná ke své nemoci a také řekne, že je teď zdravá. Ježíš k ní laskavě promluví: „Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a ať už tě ta vysilující nemoc netrápí.“ (Marek 5:34)

Je zřejmé, že ten, koho Bůh vybral, aby vládl nad zemí, je vřelý a soucitný. Nejenom že se o lidi stará, ale také má moc jim pomáhat.