Přejít k článku

Přejít na obsah

 25. KAPITOLA

Ježíš soucitně uzdravuje malomocného

Ježíš soucitně uzdravuje malomocného

MATOUŠ 8:1–4 MAREK 1:40–45 LUKÁŠ 5:12–16

  • JEŽÍŠ UZDRAVUJE MALOMOCNÉHO MUŽE

Zatímco Ježíš a jeho čtyři učedníci kážou „v synagogách po celé Galileji“, zprávy o Ježíšových úžasných zázracích se šíří široko daleko. (Marek 1:39) Donesou se i k jednomu malomocnému muži. Lékař Lukáš o něm píše, že je „plný malomocenství“. (Lukáš 5:12) V pokročilém stadiu tato hrozná nemoc pomalu znetvořuje různé části těla.

Ten muž je v žalostném stavu a podle Zákona musí žít odděleně od ostatních. Navíc když je blízko lidí, musí volat „Nečistý! Nečistý!“, aby se k němu nepřiblížili a nenakazili se. (3. Mojžíšova 13:45, 46) Co teď ale ten malomocný muž udělá? Jde k Ježíšovi, padne před ním tváří k zemi a úpěnlivě ho prosí: „Pane, pokud budeš chtít, můžeš mě uzdravit.“ (Matouš 8:2)

Ten muž, který kvůli své nemoci určitě vypadá velmi zuboženě, musí mít v Ježíše obrovskou víru! Jak Ježíš zareaguje? Co byste udělali vy, kdybyste byli na jeho místě? Ježíšovi je malomocného muže tak líto, že k němu natáhne ruku a dotkne se ho. Říká mu: „Chci! Ať jsi zdravý.“ (Matouš 8:3) I když se to zdá neuvěřitelné, jeho malomocenství je v tu ránu pryč.

Jak by se vám líbilo mít krále, který je tak soucitný a má takovou moc? To, jak se Ježíš k malomocnému chová, nám dává jistotu, že až bude králem nad celou zemí, splní se toto biblické proroctví: „Slabých a chudých mu bude líto, chudým zachrání život.“ (Žalm 72:13) V té době bude Ježíš dělat to, po čem ze srdce touží – bude pomáhat všem, kdo nějak strádají.

Vzpomeňte si, že už před uzdravením malomocného vzbuzovala Ježíšova služba velký rozruch. A teď se lidé dozvědí o tomto mimořádném zázraku. Ale Ježíš nechce, aby v něho lidé uvěřili jenom na základě zpráv, které se o něm šíří. Zná proroctví, které říká, že „nenechá svůj hlas znít na ulici“, aby se nějak zviditelnil. (Izajáš 42:1, 2) Proto uzdravenému muži přikazuje: „Nikomu o tom neříkej. Ale jdi se ukázat knězi a předlož oběť, kterou stanovil Mojžíš.“ (Matouš 8:4)

Asi si dokážete představit, že ten muž má z uzdravení takovou radost, že si to nemůže nechat pro sebe. Odchází a mluví o tom na každém kroku. To v lidech vyvolá ještě větší zájem a zvědavost. Nakonec se kvůli tomu Ježíš ani nemůže objevit ve městě, a tak nějakou dobu pobývá na opuštěných místech, kde nikdo nežije. I tak za ním odevšad přicházejí lidé, aby je učil a uzdravoval.