Přejít k článku

Přejít na obsah

 52. KAPITOLA

Ježíš zázračně obstarává jídlo pro tisíce lidí

Ježíš zázračně obstarává jídlo pro tisíce lidí

MATOUŠ 14:13–21 MAREK 6:30–44 LUKÁŠ 9:10–17 JAN 6:1–13

  • JEŽÍŠ OBSTARÁVÁ JÍDLO PRO 5 000 MUŽŮ

Dvanáct apoštolů se vrátilo z kazatelské cesty po Galileji a nadšeně Ježíšovi vypráví „o všem, co dělali a vyučovali“. Pochopitelně jsou unavení. Ale nemají čas se ani najíst, protože pořád přichází a odchází spousta lidí. Ježíš jim proto říká: „Pojďte se mnou na osamělé místo a trochu si odpočiňte.“ (Marek 6:30, 31)

Ježíš a apoštolové nastoupí do člunu, pravděpodobně blízko Kafarnaum, a zamíří na odlehlé místo východně od Jordánu za Betsaidou. Hodně lidí je ale vidí odplouvat a další se to nějak dozvědí. Společně běží podél pobřeží, a když člun přirazí ke břehu, už tam na ně čekají.

Jak Ježíš vystupuje z člunu, vidí zástup lidí a je mu jich líto, protože jsou jako ovce bez pastýře. A tak je začne „učit mnoho věcí“ o Království. (Marek 6:34) Také uzdravuje ty, kdo jsou nemocní. (Lukáš 9:11) Večer učedníci Ježíšovi říkají: „Jsme na odlehlém místě a už je dost pozdě. Pošli lidi pryč, ať si jdou do vesnic koupit něco k jídlu.“ (Matouš 14:15)

Ježíš odpovídá: „Nemusí odcházet. Dejte jim najíst vy.“ (Matouš 14:16) Už sice ví, co za chvíli udělá, ale chce vyzkoušet Filipa, a tak se ho zeptá: „Kde koupíme chleba, aby se mohli najíst?“ Ježíš se ptá právě jeho, protože pochází z nedaleké Betsaidy. Nakoupit chleba ale není řešení. Sešlo se tam totiž asi 5 000 mužů. A se ženami a dětmi je lidí možná i dvakrát víc. Filip říká: „Nestačily by chleby ani za 200 denárů [denár je celodenní mzda], aby každý dostal aspoň kousek.“ (Jan 6:5–7)

Ondřej chce zřejmě ukázat, že obstarat jídlo tolika lidem je nemožné, a tak říká: „Je tu chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě malé ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ (Jan 6:9)

Je jaro, těsně před Pesachem roku 32 n. l., takže svah pokrývá zelená tráva. Ježíš říká učedníkům, aby pověděli lidem, ať se posadí do trávy ve skupinách po 50 a po 100. Bere pět chlebů a dvě ryby a v modlitbě děkuje Bohu. Pak chleba láme a rozděluje ryby. Dává je učedníkům, aby je rozdali lidem. Kupodivu se všichni dosyta najedí!

Později Ježíš učedníkům říká: „Sesbírejte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo nazmar.“ (Jan 6:12) Učedníci jimi naplní celkem 12 košů.