Přejít k článku

Přejít na obsah

 23. KAPITOLA

Ježíšovy zázraky v Kafarnaum

Ježíšovy zázraky v Kafarnaum

MATOUŠ 8:14–17 MAREK 1:21–34 LUKÁŠ 4:31–41

  • JEŽÍŠ VYHÁNÍ DÉMONA

  • UZDRAVUJE PETROVU TCHYNI

Ježíš nabídl čtyřem učedníkům – Petrovi, Ondřejovi, Jakubovi a Janovi – aby se stali rybáři lidí. Teď je sabat a společně jdou v Kafarnaum do synagogy. Ježíš tam vyučuje a lidé znovu žasnou nad tím, jak mluví. Vyučuje jako ten, kdo má autoritu, a ne jako znalci Zákona.

Je tam také muž, který je posedlý démonem, a přímo v synagoze hlasitě křičí: „Co po nás chceš, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím přesně, kdo jsi. Jsi Boží Svatý!“ Ježíš démona ostře napomene: „Mlč a vyjdi z něho!“ (Marek 1:24, 25)

Zlý duch mrští mužem o zem a ten se svíjí v křečích. Démon hlasitě křičí, ale vychází z muže, „aniž [by] mu ublížil“. (Lukáš 4:35) Lidé v synagoze jsou naprosto ohromení. „Co to je?“ diví se. „S autoritou rozkazuje i nečistým duchům a poslouchají ho.“ (Marek 1:27) Zprávy o této pozoruhodné události se pochopitelně šíří po celé Galileji.

Ježíš a jeho učedníci jdou ze synagogy do domu Šimona neboli Petra. Jeho tchyně je nemocná a má vysokou horečku. Ti, kdo tam jsou, Ježíše prosí, aby ji uzdravil. Ježíš k ní jde, vezme ji za ruku a pomůže jí vstát. Okamžitě je zdravá a začíná Ježíše a učedníky obsluhovat. Nejspíš jim připraví něco k jídlu.

Večer přichází k Petrovu domu lidé ze širokého okolí a přivádí s sebou nemocné. Za chvíli to vypadá, že se u dveří shromáždilo celé město. Proč tam ti lidé jsou? Chtějí se uzdravit. Trpí různými nemocemi a Ježíš je uzdravuje tak, že na ně pokládá ruce. (Lukáš 4:40) Nezáleží na tom, jaký zdravotní problém lidi sužuje. Ježíš je uzdravuje, přesně jak to bylo předpovězeno. (Izajáš 53:4) Dokonce osvobozuje ty, kdo jsou posedlí démony. Když zlí duchové z lidí vychází, křičí: „Ty jsi Boží Syn!“ (Lukáš 4:41) Ježíš je ale přísně napomíná a nedovoluje jim mluvit. Vědí, že Ježíš je Kristus, ale on nechce, aby vyvolávali dojem, že jsou Božími služebníky.