Přejít k článku

Přejít na obsah

 45. KAPITOLA

Ježíš má moc nad démony

Ježíš má moc nad démony

MATOUŠ 8:28–34 MAREK 5:1–20 LUKÁŠ 8:26–39

  • JEŽÍŠ VYHÁNÍ DÉMONY A TI VSTUPUJÍ DO PRASAT

Když učedníci po strastiplné plavbě přirazí s člunem ke břehu, čeká je docela šok. Z nedalekého hřbitova vyběhnou dva zuřiví muži, oba posedlí démony, a řítí se k Ježíšovi! Jeden z nich poutá větší pozornost než ten druhý, možná proto, že je agresivnější a démoni ho ovládají delší dobu.

Ten zubožený muž chodí nahý. Ve dne v noci křičí mezi hrobkami nebo v horách a bije se kameny. (Marek 5:5) Je tak zuřivý, že se lidé bojí chodit po cestě, která tamtudy vede. Několikrát ho spoutali, ale on vždycky přetrhne řetězy a rozbije okovy na nohou. Nikdo ho nedokáže zkrotit.

Muž padne před Ježíšem na kolena a pod vlivem démonů křičí: „Co po mně chceš, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Zapřísahám tě při Bohu, abys mě netrápil.“ Ježíš ukazuje, že má nad démony moc. Přikazuje: „Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu.“ (Marek 5:7, 8)

Ve skutečnosti je ten muž posedlý mnoha démony. Když se Ježíš zeptá: „Jak se jmenuješ?“, dostane odpověď: „Jmenuji se Legie, protože je nás hodně.“ (Marek 5:9) Římská legie se skládá z několika tisíc vojáků. Z toho je vidět, že se proti tomu muži spolčilo hodně démonů a vyžívají se v tom, jak trpí. Démoni prosí Ježíše, „aby jim nenařizoval odejít do propasti“. Očividně si uvědomují, co čeká je i jejich vůdce Satana. (Lukáš 8:31)

O kus dál se pase stádo asi 2 000 prasat. Tato zvířata jsou podle Zákona nečistá a Židé je nesmí ani vlastnit. Démoni říkají: „Pošli nás do prasat, ať vejdeme do nich.“ (Marek 5:12) Ježíš jim to dovoluje. Když to démoni udělají, všech 2 000 prasat se vrhne ze srázu do moře a utopí se.

Ti, kdo se o prasata starají, to okamžitě běží říct lidem ve městě i na venkově. Místní obyvatelé se jdou podívat, co se stalo. Když dorazí na  místo, vidí, že muž, který byl předtím posedlý démony, je v pořádku a chová se úplně normálně. Je oblečený a sedí u Ježíšových nohou.

Lidé, kteří o tom slyší a vidí toho muže, se začnou bát, co dalšího by mohl Ježíš udělat. Proto na něj naléhají, aby z jejich kraje odešel. Když Ježíš nastupuje do člunu, muž zbavený démonů ho prosí, aby mohl jít s ním. Ježíš mu ale říká: „Jdi domů ke svým příbuzným a řekni jim o všem, co pro tebe Jehova udělal a jak se nad tebou smiloval.“ (Marek 5:19)

Ježíš většinou přikazuje lidem, které uzdraví, aby o tom s nikým nemluvili. Nechce, aby si na něho vytvářeli názor na základě senzačních zpráv. Teď je to ale jiné. Muž osvobozený od vlivu démonů je živým důkazem Ježíšovy moci a může o tom vyprávět lidem, ke kterým by se Ježíš osobně nedostal. Jeho svědectví může navíc potlačit různé negativní zprávy, které se možná rozšíří kvůli uhynutí prasat. A tak ten muž jde a začne po celé Dekapoli rozhlašovat, co pro něj Ježíš udělal.