Přejít k článku

Přejít na obsah

 47. KAPITOLA

Dívenka zase žije!

Dívenka zase žije!

Jairos vidí, že Ježíš uzdravil ženu, která trpěla krvácením. Určitě dokáže pomoct i jeho dcerušce, i když se bojí, že „teď už nejspíš zemřela“. (Matouš 9:18) Dalo by se pro ni i v takovém případě něco udělat?

Zatímco Ježíš ještě mluví s uzdravenou ženou, přichází za Jairem muži z jeho domu a říkají mu: „Tvoje dcera zemřela. Proč ještě obtěžovat Učitele?“ (Marek 5:35)

To je hrozná zpráva! Jairos, vlivný a uznávaný muž, je teď naprosto bezmocný. Jeho jediná dcera už nežije. Ježíš ale ty muže zaslechne, obrací se k Jairovi a povzbudivě říká: „Neboj se, jen věř.“ (Marek 5:36)

Pak se s Jairem vydává k němu domů. Když přicházejí, vidí, že je tam velký rozruch. Lidé, kteří se u Jaira sešli, pláčou, naříkají a v zármutku se bijí do prsou. Ježíš vejde do domu a řekne něco překvapivého: „Dítě nezemřelo, ale spí.“ (Marek 5:39) Když to ti lidé slyší, začnou se Ježíšovi vysmívat. Je jim jasné, že dívka je mrtvá. Díky moci, kterou má od Boha, ale Ježíš ukáže, že mrtví lidé můžou ožít, stejně jako může být někdo probuzen z hlubokého spánku.

Ježíš posílá ven všechny kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů té dívky. Jde s nimi k místu, kde dívka leží. Bere ji za ruku a říká: „‚Talitha kumi‘, což v překladu znamená: ‚Dívenko, říkám ti, vstaň!‘“ (Marek 5:41) Dívka okamžitě vstane a začne chodit. Představte si, jak obrovskou radost z toho Jairos a jeho manželka musí mít! Ježíš pak říká, aby jí dali něco k jídlu.

Už předtím Ježíš přikazoval lidem, které uzdravil, aby to nikde nerozhlašovali, a to samé teď říká rodičům dívenky. Zpráva o jejím vzkříšení se ale stejně rozšíří „po celém kraji“. (Matouš 9:26) A není se čemu divit. Kdybyste viděli, jak někdo vstane z mrtvých, určitě byste o tom také nadšeně mluvili. Jde o druhý zaznamenaný případ, kdy Ježíš někoho vzkřísil.