Přejít k článku

Přejít na obsah

Rejstřík podobenství a přirovnání

Rejstřík podobenství a přirovnání

Čísla označují kapitoly.

boháč a Lazar 88

bohatý člověk, který postavil sýpky 77

cedí komára, polykají velblouda 109

dělníci na vinici 97

denár vyplacený dělníkům 97

deset panen 112

děti na tržišti 39

dobrý pastýř 80

drahocenná perla 43

drachma nalezena 85

dům postavený na skále 35

dva dlužníci 40

dva synové poslaní na vinici 106

fíkovník, který nenese ovoce 79

hořčičné zrnko, Království 43

hořčičné zrnko, víra 89

král maže velký dluh 64

král zvažuje, jestli vytáhne do války 84

královská svatební hostina 107

kvas farizeů 58

kvas vmíchaný do mouky 43

marnotratný syn 86

milosrdný Samaritán 73

miny 100

mladé víno, staré měchy 28

nečistý duch se vrací 42

neházet perly prasatům 35

neodbytný přítel 74

nepoctivý správce 87

odmítají pozvání na večeři 83

otec ochotně dává 35

otroci vyhlížejí návrat svého pána 78

otrok se vrací z pole 89

otrok, který neodpustil 64

ovce a kozli 114

poklad ukrytý na poli 43

položit ruku na pluh 65

pravá réva 120

pšenice a plevel 43

pšeničné zrno umírá, pak přináší úrodu 103

přišívání nové látky na starý oděv 28

ptáci a lilie 35

rozsévač 43

rybáři lidí 22

semena na různých druzích půdy 43

slepice shromažďuje kuřátka 110

smítko v oku bratra 35

stavění věže 84

sůl země 35

talenty 113

těsná brána 35

trám v oku 35

ucho jehly 96

vdova a soudce 94

velbloud uchem jehly 96

věrný a rozvážný otrok 111

věrný správce 78

vinaři zabíjí majitelova syna 106

vlečná síť 43

výběrčí daní a farizeus 94

vybírání nejčestnějšího místa 83

základy domu 35

ztracená drachma 85

ztracená ovce 63

ztracený syn 86

zvaní chudých na hostinu 83

REJSTŘÍK RÁMEČKŮ

„Přišel čas pro jejich očištění“ 6

Radostné události 10

Kdo byli Samaritáni? 19

Posednutí démonem 23

Dvě přirovnání týkající se půstu 28

Opakování jako vyučovací metoda 35

Jeho pot je jako kapky krve 123

Pole krve 127

Bičování 129

„Pověs ho na kůl!“ 132