Přejít k článku

Přejít na obsah

11. LEKCE

Proč se účastníme sjezdů?

Proč se účastníme sjezdů?

Mexiko

Německo

Botswana

Nikaragua

Itálie

Jak to, že ti lidé vypadají tak šťastně? Jsou právě na jednom z našich sjezdů. Podobně jako Boží služebníci v minulosti, kteří se měli shromažďovat třikrát ročně, i my se těšíme na setkání ve větším počtu. (5. Mojžíšova 16:16) Každý rok máme tři sjezdy: dva jednodenní krajské sjezdy a jeden třídenní regionální sjezd. Jaký z nich máme užitek?

Umožňují nám prohlubovat vztahy se spoluvěřícími. Když Izraelité chválili Jehovu „mezi shromážděnými davy“, byl to pro ně vždy důvod k radosti. Také my máme radost, když na těchto mimořádných setkáních uctíváme Jehovu společně. (Žalm 26:12; 111:1) Máme možnost blíž se poznat se svědky z jiných sborů, nebo dokonce z jiných zemí. Během polední přestávky se ve sjezdovém areálu naobědváme, což přispívá k přátelské atmosféře. (Skutky 2:42) Při těchto duchovních svátcích cítíme lásku, která spojuje celé „společenství bratrů“ na světě. (1. Petra 2:17)

Pomáhají nám dělat duchovní pokroky. Izraelité měli také užitek z toho, že „porozuměli slovům“ z Písma, která jim byla vysvětlována. (Nehemjáš 8:8, 12) I my si vážíme biblického vyučování, kterému na našich sjezdech nasloucháme. Každý bod programu rozebírá nějaký biblický námět. Ze zajímavých proslovů, sympozií a scének se učíme, jak jednat podle Boží vůle. Povzbuzuje nás, když slyšíme vyprávění těch, kdo zvládají náročné situace, do kterých se jako křesťané v této těžké době dostáváme. Na regionálních sjezdech nám díky dramatizacím v dobových kostýmech biblické příběhy doslova ožijí před očima a můžeme se z nich poučit. Na každém sjezdu se konají křty těch, kdo chtějí dát veřejně najevo, že svůj život zasvětili Bohu.

  • Proč jsou sjezdy radostnými událostmi?

  • Jaký užitek můžete mít z toho, že se na sjezd přijdete podívat?