Přejít k článku

Přejít na obsah

 5. LEKCE

Jaký užitek můžete mít z našich shromáždění?

Jaký užitek můžete mít z našich shromáždění?

Argentina

Sierra Leone

Belgie

Malajsie

Mnozí lidé přestali chodit do kostela, protože tam nedostali odpovědi na své otázky ani potřebnou útěchu. Proč byste tedy měli přijít na shromáždění svědků Jehovových? Jaký užitek vám to přinese?

Budete ve společnosti laskavých lidí, kteří se o sebe upřímně zajímají. V prvním století byli křesťané zorganizováni do sborů a scházeli se proto, aby uctívali Boha, studovali Písmo a vzájemně se povzbuzovali. (Hebrejcům 10:24, 25) Na takových shromážděních se cítili příjemně, protože byli mezi pravými přáteli — svými duchovními bratry a sestrami. (2. Tesaloničanům 1:3; 3. Jana 14) Řídíme se jejich příkladem a díky tomu je i na našich shromážděních radostná atmosféra.

Naučíte se uplatňovat biblické zásady. Stejně jako v biblických dobách, i dnes se společně scházejí muži, ženy a děti. Zkušení učitelé používají Bibli, aby přítomným ukázali, jak její zásady uplatňovat v každodenním životě. (5. Mojžíšova 31:12; Nehemjáš 8:8) Všichni se mohou zúčastnit společných diskusí a připojit se ke zpěvu a tak vyjadřovat svou křesťanskou naději. (Hebrejcům 10:23)

Posílíte svou víru v Boha. Apoštol Pavel křesťanům v jednom sboru řekl: „Toužím vás . . . vidět, . . . aby byla mezi vámi vzájemná výměna povzbuzení, aby každý byl povzbuzen vírou druhého, jak vaší, tak i mou.“ (Římanům 1:11, 12) Díky tomu, že se na shromážděních pravidelně vídáme se spoluvěřícími, posilujeme svou víru a své rozhodnutí žít v souladu s křesťanskými zásadami.

Zveme vás, abyste se přišli podívat na naše příští shromáždění, kde to všechno zažijete. Rádi vás uvidíme. Vstup je volný a nekonají se tam žádné sbírky.

  • Podle jakého vzoru se pořádají naše shromáždění?

  • Jaký užitek máme z toho, že chodíme na shromáždění?