Přejít k článku

Přejít na obsah

 15. LEKCE

Co pro sbor dělají starší?

Co pro sbor dělají starší?

Finsko

Vyučování

Pastýřská péče

Kazatelská služba

V naší organizaci nemáme placené duchovní, ale stejně jako na počátku křesťanství jsou ve sborech jmenováni dozorci neboli starší, aby „pásli Boží sbor“. (Skutky 20:28) Jsou to duchovně smýšlející muži, kteří sbor vedou a pastýřsky o něj pečují, a to „ne z donucení, ale ochotně; ani ne z lásky k nečestnému zisku, ale dychtivě“. (1. Petra 5:1–3) Co všechno pro nás dělají?

Pečují o nás a chrání nás. Starší nás duchovně vedou a pomáhají nám, abychom si udrželi blízký vztah k Jehovovi. Uvědomují si, že tuto důležitou úlohu jim svěřil Bůh, a proto se nás nesnaží ovládat, ale dělají všechno pro to, aby se nám dobře dařilo a abychom Bohu sloužili s radostí. (2. Korinťanům 1:24) Podobně jako se pastýř svědomitě stará o každou svou ovečku, starší se snaží osobně poznat každého ve sboru. (Přísloví 27:23)

Učí nás, jak jednat podle Boží vůle. Každý týden starší předsedají shromážděním, a tak posilují naši víru. (Skutky 15:32) Tito věrní muži také ve sborech organizují a vedou kazatelskou činnost — chodí s námi do služby a školí nás ve všech jejích odvětvích.

Osobně nás povzbuzují. Starší se zajímají o duchovní stav každého ve sboru. Někdy nás navštíví doma nebo si s námi popovídají v sále Království, aby nám na základě Písma pomohli a utěšili nás. (Jakub 5:14, 15)

Kromě toho, že mají různé úkoly ve sboru, většina z nich musí chodit do zaměstnání a starat se o rodinu, což vyžaduje čas a pozornost. Tito tvrdě pracující bratři si zaslouží naši úctu. (1. Tesaloničanům 5:12, 13)

  • Jakou úlohu ve sboru mají starší?

  • Jakými způsoby nám starší projevují osobní zájem?