Přejít k článku

Přejít na obsah

 23. LEKCE

Jak jsou psány a překládány naše publikace?

Jak jsou psány a překládány naše publikace?

Redakční oddělení, USA

Jižní Korea

Arménie

Burundi

Srí Lanka

Naším cílem je co nejlépe oznamovat „dobrou zprávu . . . každému národu a kmenu a jazyku a lidu“, a proto vydáváme publikace ve více než 750 jazycích. (Zjevení 14:6) Díky čemu dokážeme tento náročný úkol plnit? Nezbytnou úlohu v tom hraje redakční oddělení, jeho spolupracovníci z různých zemí a také obětaví překladatelé. Všichni jsou to svědkové Jehovovi.

Původní text je napsán v angličtině. Vedoucí sbor dohlíží na práci redakčního oddělení ve světovém ústředí. Toto oddělení koordinuje práci pisatelů, kteří slouží v ústředí a v některých pobočkách. Jsou to lidé různých národností, a tak náměty, o kterých píšou, mohou zaujmout čtenáře z celého světa.

Text je rozeslán překladatelům. Poté co je materiál upraven a schválen, je elektronicky poslán překladatelským týmům po celém světě. Týmy text přeloží, zkontrolují přesnost překladu a provedou korekturu. Snaží se volit „správná slova“, která vystihnou plný význam anglického textu. (Kazatel 12:10)

Celý proces urychlují počítače. Počítače nemohou nahradit pracovníky redakčního oddělení ani překladatele. Přesto mohou jejich práci urychlit, a to díky různým elektronickým slovníkům, encyklopediím a knihovnám. Svědkové Jehovovi vyvinuli mnohojazyčný elektronický publikační systém (MEPS), který umožňuje vložit text ve stovkách jazyků, spojit ho s obrázky a graficky ho upravit pro tisk.

Proč vynakládáme takové úsilí, abychom publikace překládali i do jazyků, kterými mluví jen několik tisíc lidí? Protože Jehovovou vůlí je, aby „lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“. (1. Timoteovi 2:3, 4)

  • Jak jsou psány naše publikace?

  • Proč je překládáme do tolika jazyků?