Přejít k článku

Přejít na obsah

 12. LEKCE

Jak je organizována naše kazatelská činnost?

Jak je organizována naše kazatelská činnost?

Španělsko

Bělorusko

Hongkong

Peru

Krátce před svou smrtí Ježíš řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jak se ale bude tato celosvětová kazatelská činnost vykonávat? Podle vzoru, který dal Ježíš, když byl na zemi. (Lukáš 8:1)

Snažíme se zastihnout lidi doma. Ježíš školil své učedníky, aby dobrou zprávu kázali dům od domu. (Matouš 10:11–13; Skutky 5:42; 20:20) Měli to dělat na území, které jim bylo přiděleno. (Matouš 10:5, 6; 2. Korinťanům 10:13) Podobně i dnes je tato činnost dobře organizována a každý sbor pracuje na určitém území. Díky tomu můžeme plnit Ježíšův příkaz, abychom „kázali lidem a dávali důkladné svědectví“. (Skutky 10:42)

Snažíme se mluvit s lidmi všude, kde jsou. Ježíš dal příklad také v tom, že kázal na veřejných místech, například na břehu moře nebo u studny. (Marek 4:1; Jan 4:5–15) I my mluvíme s lidmi o Bibli všude, kde je to možné — na ulici, v parcích, ve firmách a obchodech nebo je kontaktujeme telefonicky. Když je k tomu vhodná příležitost, vydáváme svědectví sousedům, kolegům, spolužákům a příbuzným. Díky takovému úsilí mohou „dobrou zprávu o záchraně“ slyšet miliony lidí po celém světě. (Žalm 96:2)

Víte o někom, komu byste mohli říct dobrou zprávu o Božím království a ukázat mu, jak tato zpráva může ovlivnit jeho budoucnost? Nenechte si ji pro sebe a co nejdřív mu ji řekněte.

  • Co je tou dobrou zprávou, která musí být oznamována?

  • Jak svědkové Jehovovi napodobují při kázání Ježíšův příklad?