Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je Boží vůlí?

Co je Boží vůlí?

Bůh chce, abychom žili pokojně a šťastně v ráji na zemi, a to navždy.

Možná si ale říkáte: Je vůbec možné, aby se něco takového někdy stalo? Bible říká, že to bude možné díky Božímu království. Bůh si přeje, aby se o jeho záměru s lidstvem a o tomto Království dozvěděli všichni lidé. (Žalm 37:11, 29; Izajáš 9:7)

Bůh chce, abychom byli v životě spokojení.

Stejně jako si dobrý otec přeje pro své děti to nejlepší, náš nebeský Otec touží po tom, abychom žili šťastně a nikdy nezemřeli. (Izajáš 48:17, 18) Slíbil, že „ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy“. (1. Jana 2:17)

Bůh chce, abychom poznali jeho zásady a žili podle nich.

Bible říká, že Stvořitel nás chce „poučovat o svých cestách“, abychom mohli „chodit po jeho stezkách“. (Izajáš 2:2, 3) Zorganizoval „lid pro své jméno“, aby se o jeho vůli dozvěděli všichni lidé na zemi. (Skutky 15:14)

Bůh chce, abychom ho uctívali jednotně.

Lidé, kteří uctívají Jehovu, nejsou rozdělení, protože si vzájemně projevují lásku. (Jan 13:35) Kdo dnes po celém světě vyučuje druhé, jak Bohu sloužit jednotně? Vybízíme vás, abyste to prostřednictvím této brožury zjistili.