Kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle?

Svědkové Jehovovi působí po celém světě a jsou to lidé ze všech kultur a etnik. Co tuto rozmanitou skupinu spojuje?

Co je Boží vůlí?

Bůh si přeje, aby se o jeho vůli dozvěděli všichni lidé. Co je touto vůlí a kdo dnes o ní mluví s druhými?

LEKCE 1

Jací lidé jsou svědkové Jehovovi?

Znáte někoho ze svědků Jehovových? Co o nás opravdu víte?

LEKCE 2

Proč se jmenujeme svědkové Jehovovi?

Zamyslete se nad třemi důvody, proč jsme přijali toto jméno.

LEKCE 3

Jak byla biblická pravda znovu nalezena?

Jak si můžeme být jisti, že správně rozumíme tomu, co Bible říká?

LEKCE 4

Proč jsme vydali Překlad nového světa?

Díky čemu je tento překlad Božího Slova jedinečný?

LEKCE 5

Jaký užitek můžete mít z našich shromáždění?

Scházíme se proto, abychom studovali Písmo a vzájemně se povzbuzovali. Budeme rádi, když přijdete mezi nás.

LEKCE 6

Co nám přináší společenství se spoluvěřícími?

Boží Slovo křesťany povzbuzuje, aby se scházeli. Přečtěte si, jaký z toho můžete mít užitek vy.

LEKCE 7

Jak probíhají naše shromáždění?

Napadlo vás někdy, jak naše shromáždění probíhají? Určitě na vás zapůsobí kvalita biblického vyučování.

LEKCE 8

Proč chodíme na shromáždění hezky oblečení?

Záleží Bohu na tom, jak se oblékáme? Přečtěte si, kterými biblickými zásadami se řídíme, když si vybíráme oblečení a pečujeme o svůj vzhled.

LEKCE 9

Jak se na shromáždění co nejlépe připravit?

Když se na naše shromáždění budete připravovat předem, budete z nich mít větší užitek.

LEKCE 10

Co je rodinné uctívání?

Přečtěte si, jak vám rodinné uctívání může pomoci přiblížit se k Bohu a upevnit vztahy v rodině.

LEKCE 11

Proč se účastníme sjezdů?

Každý rok se společně účastníme třech mimořádných setkání. Jaký z nich můžete mít užitek?

LEKCE 12

Jak je organizována naše kazatelská činnost?

Řídíme se vzorem, který dal Ježíš, když byl na zemi. Jaké metody používáme?

LEKCE 13

Kdo je to průkopník?

Někteří svědkové tráví v kazatelské službě 30, 50 nebo i více hodin měsíčně. Co je k tomu motivuje?

LEKCE 14

Které školy mohou průkopníci navštěvovat?

Které školy mohou navštěvovat ti, kdo věnují kázání o Království hodně času?

LEKCE 15

Co pro sbor dělají starší?

Starší jsou duchovně smýšlející muži, kteří vedou sbor. Jakou pomoc poskytují?

LEKCE 16

Jakou úlohu ve sboru mají služební pomocníci?

Služební pomocníci přispívají k hladkému chodu sboru. Přečtěte si, jaký užitek mají z jejich práce ti, kdo přijdou na shromáždění.

LEKCE 17

Jak nám pomáhají krajští dozorci?

Proč krajští dozorci navštěvují sbory? Jak můžete mít z jejich návštěv užitek i vy?

LEKCE 18

Jak pomáháme svým spoluvěřícím při katastrofách?

Když nějakou oblast postihne přírodní katastrofa, okamžitě zorganizujeme praktickou pomoc a poskytneme lidem duchovní útěchu. Jak?

LEKCE 19

Kdo je věrný a rozvážný otrok?

Ježíš slíbil, že ustanoví otroka, aby ostatním Božím služebníkům předával duchovní pokrm. Jak se to děje?

LEKCE 20

Jak dnes funguje vedoucí sbor?

V prvním století sloužila jako vedoucí sbor malá skupina starších mužů a apoštolů. Jak je to dnes?

LEKCE 21

Co je betel?

Betel je jedinečné místo, které plní důležitou úlohu. Přečtěte si víc o těch, kdo tam slouží.

LEKCE 22

Co se dělá v pobočce?

Zveme vás, abyste přišli na prohlídku kterékoli z našich poboček!

LEKCE 23

Jak jsou psány a překládány naše publikace?

Vydáváme publikace ve více než 750 jazycích. Proč vynakládáme takové úsilí?

LEKCE 24

Jak je naše celosvětová činnost financována?

V čem se naše organizace liší od jiných náboženství, pokud jde o financování své činnosti?

LEKCE 25

Proč a jak stavíme sály Království?

Proč se místa, kde uctíváme Boha, nazývají sály Království? Přečtěte si víc o tom, v čem jsou tyto neokázalé stavby užitečné pro sbory.

LEKCE 26

Jak můžeme pečovat o náš sál Království?

Čistý a dobře udržovaný sál Království přináší chválu našemu Bohu. Jak se pečuje o místní sál Království?

LEKCE 27

V čem nám může být užitečná knihovna v sále Království?

Chtěli byste si prostudovat nějaký námět, abyste lépe porozuměli Bibli? Navštivte knihovnu v sále Království!

LEKCE 28

Co můžete najít na našich webových stránkách?

Můžete se dozvědět víc o nás a o našich naukách a také najít odpovědi na otázky týkající se Bible.

Budete jednat podle Jehovovy vůle?

Bůh Jehova vás opravdu miluje. Jak můžete v každodenním životě dávat najevo, že se mu chcete líbit?